Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) 1987 yılında Ankara’da kuruldu. Beş yıl sonra da İstanbullu mimarların katılımı için davet kararı alındı.

İstanbullu üyelerin sayısının yirmiyi bulduğu günlerde, İstanbul’da bir şube kurma fikri gelişmeye başladı. Ankara’daki toplantılara katılımlara ilişkin sorunlar ve fiziki zorlukların yanı sıra İstanbulla ilgili odaklanılması gereken konuların çeşitliliği bu gereksinimi ortaya çıkaran başlıca etmenler arasında yer aldı.

İstanbulSMD, 1998 yılında TSMD’nin İstanbul şubesi olarak kuruldu.

İstanbulSMD 31 Temmuz 2002 tarihinde ise mimarlık uygulamalarını geliştirmek, mimarlık mesleğinin toplumda saygınlığını ve etkinliğini artırmak, kentsel planlama kararlarının/kente müdahalenin topluma karşı sorumluluk anlayışı ile yapılmasını sağlamak ve inşaat niteliğini yükseltmek amacıyla bağımsız bir dernek olarak kuruldu ve faaliyetlerine başladı.

Vizyon ve sorumluluk sahibi değerli serbest mimarların ortak inanç, özveri ve heyecanla başlattıkları örgütlenme hareketi, yapılan çok yönlü çalışmalar sonucunda başarıya ulaşmış ve derneğimiz bugünkü güçlü durumuna erişmiştir.

Derneğimiz kurulduğu günden bugüne, mimarlık camiasının estetik değer, mimari eğitim ve uygulama alanlarındaki bilgi düzeylerini yükseltmek, mesleğin en yüksek standartta uygulanmasını teşvik etmek  amacıyla kongreler, seminerler, sergiler, açık oturumlar, ödüller, inceleme gezileri düzenlemiş, yayınlar hazırlamış ve bu amaçla yapılan çalışmalara her fırsatta katkı koymaya çalışmıştır.

Derneğimiz; öncüleri, kurucuları, eski ve yeni üyeleriyle mimarlık ilkelerine ve etik değerlere bağlılıktan taviz vermeden, ülkemizde serbest mimarlık pratiğine örgütlü olarak katkı sağlama çabalarını, 20 yıldır heyecanla sürdürmektedir.

KURUCULAR KURULU

M.Cumhur Umut İnan, Rauf Doğan Tekeli, Hayri Haydar Karabey, Cafer Bozkurt, F. Ahmet Günay Çilingiroğlu, H. Levent Aksüt, Aytaç Manço, Ersen Gürsel, Mustafa Sinan Genim, Yaşar Marulyalı, Ziya Canbazoğlu, Ayşe Hasol Erktin, İhsan Murat Tabanlıoğlu, Doğan Hasol, Yavuz Selim Sepin, Cengiz Bektaş, İbrahim Yalçın İleri, Mehmet Konuralp, Bünyamin Derman, Emre Arolat, Mehmet Neşet Arolat, Şaziment Arolat, Nevzat Sayın.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Levent Aksüt (Başkan), Umut İnan, Aytaç Manço, Emre Arolat, Bünyamin Derman

1. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Umut İnan (Başkan), Sinan Genim, Haydar Karabey, Emre Arolat, Bünyamin Derman

2. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Cafer Bozkurt (Başkan), Ersen Gürsel, Hasan Çalışlar, Cem İlhan, Nevzat Sayın ,Hakkı Moltay

3. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Doğan Tekeli (Başkan), Neşet Arolat, Oğuz Öztuzcu, Timur Kayserilioğlu, Gürhan Bakırküre

4. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Doğan Hasol (Başkan), Oğuz Öztuzcu, Timur Kayserilioğlu, Mutlu Çilingiroğlu, Cemal Emden

5. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Oğuz Öztuzcu (Başkan), Kerem Erginoğlu, Ayhan Ertuğrul, Mutlu Çilingiroğlu, Acar Avunduk/ Ayşe Hasol Erktin

6. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Ersen Gürsel (Başkan), Kerem Erginoğlu, Ayşe Hasol Erktin, Cem Sorguç, Yalçın Türkdoğan, Aydan Volkan, Yavuz Selim Sepin

7.  DÖNEM YÖNETİM KURULU

Ertun Hızıroğlu (Başkan), Brigitte Weber, Umut İyigün, Sibel Dalokay Bozer, Yalçın Türkdoğan, Cem Sorguç, Alişan Çırakoğlu

8. DÖNEM YÖNETİM KURULU (2017-2018)

Hakkı Moltay (Başkan), Umut İyigün, Sibel Dalokay Bozer, Durmuş Dilekci, Hakan Demirel, Abbas Hacıömeroğlu, Ziya Canbazoğlu

8. DÖNEM YÖNETİM KURULU ( 2018-2019)

Sibel Dalokay Bozer (Başkan), Umut İyigün, Durmuş Dilekci, Emin Balkış, Hakan Demirel, Abbas Hacıömeroğlu, Ziya Canbazoğlu

9. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Sibel Dalokay Bozer (Başkan), Durmuş Dilekci, Hakan Demirel, Dilgün Saklar, Abbas Hacıömeroğlu, Ali Hızıroğlu, Kerem Piker

10. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Durmuş Dilekci (Başkan), Ali Hızıroğlu, Hasan Sıtkı Gümüşsoy, Görkem Volkan, Deniz Aslan, Burak Ünder, Burak Pekoğlu

11. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Ali Hızıroğlu (Başkan), Sevilay Uğur Çekim (Başkan Yardımcısı), Burak Pekoğlu, Görkem Volkan, Kurtul Erkmen, Ertuğ Uçar, Burak Ünder