İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İstanbulSMD), Temmuz 2002 tarihinde ülkemizdeki mimarlık kültürüne katkı sunmak, mimarlık mesleğinin toplumdaki saygınlığını ve etkinliğini artırmak, kentsel planlama kararlarının/kente müdahalenin topluma karşı sorumluluk anlayışı ile yapılmasını sağlamak ve yapılı çevrenin niteliğini yükseltmek amacıyla kurulmuştur.

Vizyon ve sorumluluk sahibi serbest mimarların ortak inanç, özveri ve heyecanla başlattıkları örgütlenme hareketi, yapılan çok yönlü çalışmalar sonucunda başarıya ulaşmış ve derneğimiz bugünkü güçlü durumuna erişmiştir.

Derneğimiz kurulduğu günden bugüne, mimarlık camiasının estetik değer, mimari eğitim ve uygulama alanlarındaki bilgi düzeylerini yükseltmek, mesleğin en yüksek standartta uygulanmasını teşvik etmek amacıyla konferanslar ve paneller, yarışmalar, sergiler, ödüller, inceleme gezileri düzenlemiş, yayınlar hazırlamış ve bu amaçla yapılan çalışmalara her fırsatta katkı koymaya çalışmıştır.

Tarihçe

Amaç

Üyelerimizin ve mimarlık camiasının estetik değer, mimari eğitim, öğrenme ve uygulama düzeyini yükseltmek.

Mimarın işlev ve sorumluluklarının toplum tarafından değerlendirilmesi ve anlaşılmasını sağlamak.

Mimari sorunlara toplumun ilgisinin artmasını sağlamak.

Üyelerimizin, çevrenin niteliklerini yükseltmeye çalışırken doğal ve kültürel mirasa saygılı olup, onun korunmasına yardımcı olmalarının teşvik etmek.

Küreselleşen dünya ve Avrupa Birliği ile ilişkiler düzlemindeki temsilinde daha etkin olmak. Merkezi ve yerel yönetimlerin karar verme süreçlerine toplum adına katkıda bulunmak.

Tüzük

Madde 1. Derneğin Adı
Derneğin adı "İstanbul Serbest Mimarlar Derneği"dir. Bu ad "İstanbulSMD" seklinde kısaltılmış olarak kullanılabilir.

Etik Belge

Türk Serbest Mimarlar Dernekleri Üyeleri kendilerini, mimarlık mesleği ile bütünleşmeye ve mesleki yeterliliğin yüksek standartlarına adamışlardır.İlkeler nerede olursa olsun her türlü mesleki eyleme uygulanırlar. Onlar, mesleğin soyluluk ve geleneği olan yaratıcılık, bilgi sürekliliği ile mimarın hizmet edip yararlandırdığı ; Topluma, Müşterilerine, mimarlığın Kullanıcılarına, fiziksel çevreye biçim vermeye yardımcı olan Yapı Endüstrisine, Mimarlık Sanatı ve Bilimine karşı olan sorumluluklarını göstermektedirler.

Üye Kabul Yönetmeliği

İstanbul SMD Üye Kabul Yönetmeliği, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Dernek Tüzüğü'nün ekidir ve Derneğe üye kabul prensip ve işlemlerini düzenler.

Üyeler


Onur Üyeleri

Üyeleri Gör Arrow Right

Asil Üyeler

Üyeleri Gör Arrow Right

Aramızdan Ayrılan Üyelerimiz

Üyeleri Gör Arrow Right

Kurullar


Yönetim Kurulu

Daha Fazla Bilgi Arrow Right

Onur Kurulu

Daha Fazla Bilgi Arrow Right

Denetleme Kurulu

Daha Fazla Bilgi Arrow Right

Üye Kabul Kurulu

Daha Fazla Bilgi Arrow Right

Uzlaşma Kurulu

Daha Fazla Bilgi Arrow Right