Ersen Gürsel’e 2019 Dünya Sürdürülebilir Mimarlık Ödülü


9 Nisan 2019

Değerli Meslektaşımız, ‘Mimar Sinan Büyük Ödülü’ sahibi Ersen Gürsel, uluslararası alanda önemli bir ödülün de sahibi oldu…

“Küresel Sürdürülebilir Mimarlık Ödülleri” programı her yıl, sürdürülebilir gelişmeleri destekleyen, toplum yararı ilkesine öncelik veren ve katılımcı mimarlık anlayışını küresel ölçekte tanıtan 5 mimarı ödüllendiriyor.

2006 yılında mimar, bilim insanı Jana Revedin tarafından kurulan ve 2010 yılından bu yana UNESCO çatısı altında sürdürülen Küresel Ödül Programı, kuruluşundan bugüne Paris’teki Cité de l'Architecture & du Patrimoine (Paris - Mimarlık ve Miras Merkezi) ile uluslararası Bilim Komitesi / Jüri üyelerinin desteğiyle yürütülüyor.

Son 10 yıldır yürütülen çalışmalar, programın uluslararası tanınırlığını giderek arttırarak ve söz konusu alandaki bilimsel özerkliği geliştirerek, ödüle değer bulunan mimar ve araştırmacılardan oluşan uluslararası ortak bir platform kurulmasını da sağlıyor. Paris - Mimarlık ve Miras Merkezi ayrıca ödül sahiplerinin eserlerini, çalışmalarını küresel ölçekte duyurmak ve tartışmaya açabilmek amacıyla söz konusu çalışmalara ve uygulamalara ait yayınları da destekliyor. Programın kültürel ve politik önemini de vurgulayacak şeklide oluşturulan Daimi Bilim Komitesi’nin başkanlığını, programın kurucusu olan Prof. Dr. Jana Revedin yürütüyor. Daimi Bilim Komitesi / Jüri üyeleri ise aşağıdaki isimlerden oluşuyor:
Jana Revedin, Ödül Programı Kurucu Başkanı, Paris Benno Albrecht, IUAV, Venedik Marie-Hélène Contal, Cité de l'Architecture & du Patrimoine, Paris Spela Hudnik, Uluslararası Mimarlık Bienali, Ljubljana Deniz İncedayı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul
Ödül Programının kuruluş ilkelerine göre; sürdürülebilir tasarım fikri, mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde yeni, katılımcı anlayış için önemli bir katalizör. Projelerin temel yaklaşımında, “dayanıklılık”, “esneklik”, “ekonomik, teknik ve ekolojik uygunluk”, “sosyal ve kültürel bağlam”
konuları ile günümüzün toplumsal sorunları, eşitlik ve haklar için mücadele süreçleri öncelikli başlıklar olarak görülüyor.

Bugüne kadar farklı ülkelerden ödüle değer bulunan 60 çağdaş mimarı ve ekiplerini kapsayan ‘küresel ödül topluluğu’, “sürdürülebilir mimarlık etiği” üzerinde yoğunlaşarak ve bu çerçevedeki araştırma ve deneysel çalışmaları paylaşarak kentsel dönüşüm, yenileme ve akademik alandaki sosyal sorumluluk anlayışını geliştirmeyi hedefliyor. Mimarlığı kentli haklarının, güçlü toplumun ve gelişmenin önemli bir aracı olarak tanımlıyor. Küresel ölçekte yaratılan platform ve iletişim ağı, ödül programının özgün bir niteliği olarak görülebilir. Ayrıca ödül programı, 21. yüzyılın yaratıcı mimarlarının da keşfedicisi: Wang Shu, Alejandro Aravena, Carin Smuts, Francis Kéré, Al Borde, Assemble, Rotor, Bijoy Jain, Marta Maccaglia bunlar arasında.

Bauhaus’un 100. Yılında…
“Küresel Ödül 2019” Bauhaus’un 100. Yılı anısına, “disiplinlerarasılık” ve “sosyal reformculuk” temalarını öne çıkarmayı hedefleyerek, “Mimarlık toplum hizmetinde bilim, sanat ve zanaattır” başlığını vurguluyordu. Bu perspektiften değerlendirerek Jüri üyeleri, öncü yaklaşımları ve üstün başarılı çalışmaları nedeniyle aşağıdaki isimleri ödüle değer buldu:

- Prof. Dr. Werner Sobek (Almanya) (Frei Otto ve Jörg Schlaich’in izinde, ‘Hafif Strüktürler ve Kavramsal Tasarım Enstitüsü, ILEK (Stuttgart, Almanya) kurumunun yönetiminde gösterdiği yaratıcılık ve iletişim başarısı için)

- Ersen Gürsel (Türkiye) (meslek yaşamı boyunca bağlam ve toplum temelli tasarım anlayışı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ndeki eğitimci kimliği için -ki bu kurum, 1933’den başlayarak Bauhaus hareketinin Bruno Taut, Martin Wagner, Margarete Schütte-Lihotzky gibi öncü isimlerine Nazi döneminde ev sahipliği yapmıştır)

- Rozana Montiel (Meksika) Ammar Khammash (Ürdün) ve Jorge Lobos (Şili) (mimarlık ve toplumsal alandaki disiplinlerarası bilimsel araştırmaları ve sanatsal-artistik yaklaşımları ile herkes için uygulanabilir, ekonomik açıdan karşılanabilir tasarım anlayışları için)
“Küresel Sürdürülebilir Mimarlık Ödülleri Sempozyumu” ve ödüle layık bulunan 5 başarılı mimarın konferansları 13 Mayıs 2019 tarihinde

Paris’te, Cité de l'Architecture & du Patrimoine’de gerçekleştirilecek. Ardından ise, “Sustainable Design VII - Global Award for Sustainable Architecture 2018” Marie-Hélène Contal, Jana Revedin, (Ed. Alternatives-Gallimard, 2019 ) ve “Building with the Immaterial” under the direction of Jana Revedin, (Ed. Alternatives-Gallimard, Manifesto Collection) başlıklı kitapların tanıtımı yapılacak.

Kaynak ve detaylı bilgi:
Fransızca:
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/evenement/symposium-global-award-sustainable-architecture-2019
ve: https://www.citedelarchitecture.fr/fr/article/global-award-sustainable-architecture

İngilizce:
https://www.citedelarchitecture.fr/en/event/global-award-sustainable-architecture-2019
ve : https://www.citedelarchitecture.fr/en/article/global-award-sustainable-architecture