Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu’nu üyemiz Ertuğ Uçar’ın dahil olduğu ekibe emanet.


24 Aralık 2021

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) koordinasyonunu yürüttüğü Türkiye Pavyonu'nda yer alacak proje, iki aşamalı bir açık çağrı değerlendirmesi sonucunda Prof.Dr. Sibel Bozdoğan, Levent Çalıkoğlu, Prof.Dr. Arzu Erdem, Prof.Dr. Murat Güvenç, Yeşim Hatırlı, Prof.Dr. Süha Özkan ve Prof.Dr. Uğur Tanyeli'den oluşan seçici kurul tarafından belirlendi.

Venedik Bienali 15. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu'nda, Mehmet Kütükçüoğlu, Ertuğ Uçar ve Feride Çiçekoğlu'nun önderliğindeki Hüner Aldemir, Hande Ciğerli, Gökçen Erkılıç, Nazlı Tümerdem ve Yiğit Yalgın'dan oluşan ekibin hazırlayacağı; Namık Erkal ile Cemal Emden'in destekleriyle şekillendirilecek Darzanà başlıklı proje yer alacak.

Bir zamanlar Akdeniz'in ikiz limanları ve iki tersane şehri olan Venedik ve İstanbul'dan esinlenen proje adını, Grek, Latin, Musevi, Arap ve Türk kültürlerinde gemi yapımı için kullanılan deniz girintisi anlamına gelen Darzanà kelimesinden alıyor. Proje, Arsenale ile tarihi İstanbul tersanelerini bienalde bir araya getirmeyi, Venedik'teki bir tersane gözüne İstanbul tersanesini beraberindeki tarihi çağrışımlar, alışverişler, tartışmalar, benzerlikler ve gelecek hayalleriyle birlikte taşımayı amaçlıyor.

Seçici Kurul'un raporu ise şöyle:

Seçici Kurul, yaptığı değerlendirmede Açık Çağrı'da tanımlanan önceliklere yoğunlaşırken Venedik Bienali'nin yapısını da göz önünde bulundurdu. Venedik Bienali 15. Uluslararası Mimarlık Sergisi'nin küratörü Alejandro Aravena'nın ana sergi için belirlediği kavramsal kurgunun yanında Türkiye'deki mimarlık ortamının ve uluslararası camianın projeye nasıl yaklaşacağı muhtelif başlıklar altında irdelendi.

Her biri kendi içinde farklı nitelikler barındıran dokuz proje arasından Darzanà'nın,

  • Yerel değerlerle evrensel kavramları bütünleştiren yapısı,
  • Projenin Alejandra Aravena'nın tema metniyle doğrudan ve dolaylı olarak farklı kanallardan iletişim kurması,
  • Türkiye Pavyonu ziyaretçilerine kısa süreli veya uzun soluklu ziyaretlerde farklı deneyimler sunabilme derinliği,
  • Proje ekibinin ürettikleri proje bağlamında yetkin ve etkin bir küratöryel anlatı ve bununla ilişkili bir sunum geliştirmiş olması,
  • Kavramsal ve somut unsurlar açısından yerel, bölgesel ve küresel ölçeklerde farklı açılımlara olanak tanıma potansiyeli

gibi nedenlerle Venedik Bienali 15. Uluslararası Mimarlık Sergisi kapsamında Türkiye Pavyonu'nda yer alması uygun görülmüştür.