Mina Hasman


RIBA, ARB, LEED AP BD+C, WELL AP, BREEAM AP

Skidmore Owings ve Merrill’in Sürdürülebilirlik Direktörü olan Mina Hasman, bu global firmanın sürdürülebilirlik vizyonu ve operasyonlarına liderlik etmektedir. İngiltere, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da çeşitli tipolojilerde birçok proje deneyime sahip olan Hasman; sürdürülebilir tasarımın etkilerinin farklı sosyal, iklimsel ve düzenleyici bağlamlarda daha iyi anlaşılması üzerine çalışmaktadır.

Alanında tanınmış bir uzman olan Hasman, birçok uluslararası organizasyonun yanı sıra, başta Birleşik Krallık Yeşil Bina Konseyi (UKGBC) Mütevelli Heyeti'nde, İngiliz Mimarlar Kraliyet Enstitüsü'nün (RIBA) Konsey’inde ve Uygulama & Politika Kurulu Komitesi’nde, Binalar & İnşaat için Küresel İttifak (GlobalABC) Konseyi’nin COP Konferansi Yönetim Kurulu’nda, Uygulama Başkanı olarak Milletler Topluluğu Ülkeleri Mimarlar Birliği’nde (Commonwealth Association of Architects), İngiltere İnşaat Konseyi’nin İklim Degişikligi Komitesi’nde, Avrupa Mimarlar Konseyi’nde (ACE), Dünya Yeşil Bina Konseyi (WorldGBC) Karbon Komitesi’nde, ve Ulusalararası WELL Bina Enstitüsü'nün Sağlıkta Eşitlik Danışma Grubu’nda görev yapmaktadır. Bu platformlarda; uluslararsı yapılı çevre ile ilgili sürdürülebilirlik standartlarına yön verirken, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansları’nın şekillenmesine de katkıda bulunmaktadır.

Mina Hasman kariyeri boyunca çeşitli akademik kurumlarda (The Bartlett (UCL), Architectural Association, Manchester School of Architecture, vs.) eğitmen olarak görevinin yanı sıra birçok uluslararası etkinlik ve sempozyuma konuşmacı olarak katılarak; iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve uzun vadeli dayanıklılık tartışmalarına düzenli olarak katkıda bulunmaktadır. Hasman liderliğinde gelişmiş olan “Climate Framework” (İklim Çerçevesi) girişimi, uzun vadeli ‘iklim eylemi’ için işbirliği yapmak ve sektör genelinde kolektif kapasite oluşturmak için küresel yapılı çevre sektörünü ve akademiyi bir araya getirmektedir. Bu girişim ile elde ettiği başarıyla, Hasman hem İngiliz Mimarlar Kraliyet Enstitüsü’nün (RIBA) iklim okuryazarlığı için zorunlu yeterlilik gerekliliklerini tanımlamış, hem de RIBA’nın yapılı çevre için “İklim Rehberi”’ni yazmak üzere atanmıştır.