Doğan Hasol


Has Mimarlık

Doğan Hasol 1956’da Galatasaray Lisesi’ni, 1961’de İTÜ Mimarlık Fakültesi’ni bitirdi. 1965- 66’da Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’nin Sekreter üyeliğini, 1966-69 arasında da Mimarlar Odası’nın dergisi Mimarlık’ın Yazı İşleri          Müdürlüğü’nü yaptı. Mimarlar Odası yönetim kurullarında görev aldı. 1968’de bir grup arkadaşı ile birlikte, yapı alanında bir bilgi merkezi olan Yapı-Endüstri Merkezi’nin (YEM) kuruluşunu gerçekleştirdi. 1989-95 yılları arasında Ulus- lararası Yapı Merkezleri Birliği UICB’nin Başkanlığı’nı iki dönem yürüttü. Sonrasında Onur Üyeliği’ne seçildi. Yurtiçinde ve dışında birçok proje yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Mimarlık çalışmalarını HAS Mimarlık’ta sürdürmektedir. Yayımlanmış on sekiz kitabı vardır. Kendisine İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nce “Onursal Doktor” unvanı verilmiştir. Bir dönem İstanbulSMD başkanlığı da yapan Doğan Hasol’a 2014’te İstanbulSMD Mimarlığa Katkı Ödülü verilmiştir.

Web Sitesi: www.hasmimarlik.com.tr