A. Feyhan İnkaya Takaoğlu


İM mimarlık

İstanbul’da doğan A. Feyhan İnkaya Takaoğlu, mimarlık eğitimini 1981’de Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda, lisansüstü eğitimini 1985’te Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Kürsüsü’nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Restorasyon Kürsüsü’nden ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden doktora dersleri aldı, yeterlilik sınavını verdi. Öğrencilik döneminde; Dr. M. Sinan Genim, Y. Mimar Hüsrev Taylâ ve Prof. Dr. Halûk Sezgin’in bürolarında restorasyon projeleri ve uygulamalarında çalıştı. Mesleki faaliyetlerini 2005 yılından sonra eşi ile kurdukları İM Mimarlık Restorasyon bünyesinde sürdürdü. Çok sayıda cami, saray ve medrese gibi I.grup yapı ile ahşap ve kâgir II. grup yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesine imza attı. Halen restorasyon ağırlıklı olmak üzere proje, uygulama, kontrolluk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Web Sitesi: www.immimarlik.com.tr