İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İstanbulSMD), Temmuz 2002 tarihinde ülkemizdeki mimarlık kültürüne katkı sunmak, mimarlık mesleğinin toplumdaki saygınlığını ve etkinliğini artırmak, kentsel planlama kararlarının/kente müdahalenin topluma karşı sorumluluk anlayışı ile yapılmasını sağlamak ve yapılı çevrenin niteliğini yükseltmek amacıyla kurulmuştur.

Vizyon ve sorumluluk sahibi serbest mimarların ortak inanç, özveri ve heyecanla başlattıkları örgütlenme hareketi, yapılan çok yönlü çalışmalar sonucunda başarıya ulaşmış ve derneğimiz bugünkü güçlü durumuna erişmiştir.

Derneğimiz kurulduğu günden bugüne, mimarlık camiasının estetik değer, mimari eğitim ve uygulama alanlarındaki bilgi düzeylerini yükseltmek, mesleğin en yüksek standartta uygulanmasını teşvik etmek amacıyla konferanslar ve paneller, yarışmalar, sergiler, ödüller, inceleme gezileri düzenlemiş, yayınlar hazırlamış ve bu amaçla yapılan çalışmalara her fırsatta katkı koymaya çalışmıştır.