Kamuoyu Duyurusu


2 Şubat 2022

KAMUOYU DUYURUSU

Dün, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nı korumak isteyen toplumun kentin yeşil alanlarına, kent tarihine ve kimliğine sahip çıktığını, doğal ve fiziksel çevrenin hepimize ait olduğunu vurgulamış, kamu yönetiminin katılımcı ve şeffaf olmasının, yerel yönetim ve toplum hassasiyetlerinin dışlanmaması gerekliliğine ve önemine dikkat çekmiştik.

Bugün de dün olduğu gibi, yaşadığımız çağa özgün, özgür fikirler ve projeler üretme sorumluluğunu taşıdığımızı vurgulamak istiyoruz.

Eşitlikçi, özgürlükçü ve barışçıl bir ülkede yaşamak ülküsüyle hukukun ve adaletin tesis edilmesinde topluma ses olan tüm kıymetli insanlarımızı savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.