İstanbul Association of Architects in Private Practice (İstanbulSMD) was founded on July 2002, with objectives such as contributing to the culture of architecture in Turkey, strengthening the prestige and efficiency of the profession of architecture in society, ensuring that urban planning decisions / urban interventions are carried out with a sense of responsibility towards the community, plus, increasing the quality of the built environment.

The collective organization which was initiated with a shared belief, devotion and enthusiasm amongst architects in private practice - all of whom possess a vision and a sense of responsibility - achieved success as the result of multi-faceted studies carrying our association to its strong state today.

Our association, since its founding, has organized conferences, panels, competitions, exhibitions, awards, research expeditions and publications aiming to promote an architectural practice in the highest of standards and to increase the level of intellectual knowledge in respect to aesthetic values of the architectural community, architectural education and practice. And, thus, our association has always strived to offer any contribution to initiatives with such objectives.

İstanbulSMD

Purpose

Üyelerimizin ve mimarlık camiasının estetik değer, mimari eğitim, öğrenme ve uygulama düzeyini yükseltmek.

Mimarın işlev ve sorumluluklarının toplum tarafından değerlendirilmesi ve anlaşılmasını sağlamak.

Mimari sorunlara toplumun ilgisinin artmasını sağlamak.

Üyelerimizin, çevrenin niteliklerini yükseltmeye çalışırken doğal ve kültürel mirasa sayglı olup, onun korunmasına yardımcı olmalarının teşvik etmek.

Küreselleşen dünya ve Avrupa Birliği ile ilişkiler düzlemindeki temsilinde daha etkin olmak.

Merkezi ve yerel yönetimlerin karar verme süreçlerine toplum adına katkıda bulunmak.

Tüzük

Madde 1. Derneğin Adı
Derneğin adı "İstanbul Serbest Mimarlar Derneği"dir. Bu ad "İstanbulSMD" seklinde kısaltılmış olarak kullanılabilir.

Etik Belge

Türk Serbest Mimarlar Dernekleri Üyeleri kendilerini, mimarlık mesleği ile bütünleşmeye ve mesleki yeterliliğin yüksek standartlarına adamışlardır.İlkeler nerede olursa olsun her türlü mesleki eyleme uygulanırlar. Onlar, mesleğin soyluluk ve geleneği olan yaratıcılık, bilgi sürekliliği ile mimarın hizmet edip yararlandırdığı ; Topluma, Müşterilerine, mimarlığın Kullanıcılarına, fiziksel çevreye biçim vermeye yardımcı olan Yapı Endüstrisine, Mimarlık Sanatı ve Bilimine karşı olan sorumluluklarını göstermektedirler.

Üye Kabul Yönetmeliği

İstanbul SMD Üye Kabul Yönetmeliği, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Dernek Tüzüğü'nün ekidir ve Derneğe üye kabul prensip ve işlemlerini düzenler.

Members


Onur Üyeleri

See Members Arrow Right

Asil Üyeler

See Members Arrow Right

Boards


Yönetim Kurulu

More Information Arrow Right

Onur Kurulu

More Information Arrow Right

Denetleme Kurulu

More Information Arrow Right

Üye Kabul Kurulu

More Information Arrow Right

Uzlaşma Kurulu

More Information Arrow Right