S.O.S. İstabul Student Competition


İstanbul SMD, 2005 yılından bu yana S.O.S. İstanbul Mimarlık Öğrencilerine Açık Fikir Projesi Yarışması aracılığı ile kentin “sorunlu alanları” için öğrencileri “alternatif projeler” üretmeye teşvik ediyor. Aradan geçen on dört yılda, İstanbul’da kentleşme ve mimarlık üretimi ve özellikle kamusal alanda farklı kırılmalar yaşandı. Bu durum kentlinin yaşadıkları yere dair deneyim ve farkındalıklarını kökten değiştirdi. Şehir bir anlamda tüm imgesinin, ölçeğinin, doğasının ve değerlerinin iç içe geçtiği bir girdap alanına dönüştü. Bu kaotik durumu yeni fikirler, yeni üretimler ve yeni başlangıçlar için potansiyelleri ile düşünmek de değerli.

S.O.S. 2022: D-100'den Öğrenmek

More Information Arrow Right

S.O.S. 2019

More Information Arrow Right

S.O.S 2017: İstanbul Meydanı

More Information Arrow Right

S.O.S 2015: Kadıköy

More Information Arrow Right

S.O.S. 2013: Taksim

More Information Arrow Right

S.O.S 2011: Kuşdili Çayırı

More Information Arrow Right

S.O.S 2010: Küçüksu Çayırı

More Information Arrow Right

S.O.S 2007: AKM

More Information Arrow Right

S.O.S 2006: İstanbul'un Liman Bölgeleri

More Information Arrow Right