Ali Hızıroğlu, Durmuş Dilekçi, Gürhan Bakırküre, Murat Aksu, Amber Eroyan