Ali Artun

İstanbulSMD’nin toplantısında konuşan mimar ve sanat eleştirmeni Ali Artun, sanat ve emlak arasındaki öteden beri süregelen bağları anlatırken, gayrımenkul yatırımcılarının sanatı bir pazarlama aracı olarak kullanış biçimlerine dikkat çekti.