rengin-unver.jpg
1954 Antakya doğumludur. 1977 yılında İTÜ Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini aynı okulda Fiziksel Çevre Kontrolü Bilim Dalı'nda 1979 yılında bitirmiş ve YTÜ Mimarlık Bölümü Çevre Çözümleme ve Denetimi üzerine olan doktora çalışmasını 1985 yılında tamamlamıştır. Prof. Dr. Rengin Ünver, halen YTÜ, Yapı Fiziği Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.