MuratSanal.jpg
Murat Şanal, 2002 yılından itibaren İstanbul’da faaliyet gösteren bilgi merkezli tasarım stüdyosu SANALarc’ın kurucu ortaklarındandır. Murat Şanal’ın mimari çalışmalarının önemli dayanakları, doğal ışık, malzeme öz güzelliği ve tektoniğin zamanla yarışır bir anlayışla ele alınmasıdır. Onun hesaplamalı tasarım ve sürdürülebilir sistemler konusundaki birikimi, SANALarc’ın engin merakının, yapım teknolojilerindeki öncü anlayışının, tasarım uygulamalarında yeni yöntemlere başvurmasının ve doğaya uyumlu yaklaşımının temelini teşkil eder. Kariyerine Colorado ve Los Angeles’da öncü mimarlık ofislerinde başlayan Murat Şanal, eğitim hayatının başından itibaren Türkiye'de mimari mükemmelliğe ulaşmak adına, sağlam tasarım süreci ve bölgeselciliği geliştirmek amacına sahiptir. Bu bakış açısıyla, Türkiye'nin estetik kültürü ve bina teknolojileri konusundaki bilgi ağına mimarlık müşterilerini ve yerel sektör işletmecilerini aktif katılımcılar olarak mimari üretime entegre etmiştir. Murat Şanal’ın akademik deneyimleri arasında Bilgi Üniversitesi Toplu Konut Stüdyosu ve YTÜ tasarım stüdyoları yer almaktadır. Murat Şanal hakkında ve kendisi tarafından üretilmiş pek çok yayın bulunmaktadır. Mimar aynı zamanda çok sayıda atölyede -Aachen Teknik Üniversitesi ile İstanbul’da gerçekleştirilmiş ‘Operations after 19th Century and Mass Production Tendencies in Housing’ atölyesi, Laval Üniversitesi Quebec ile ‘Istanbul and Its Evolution’ atölyesi, ‘The International Symposium on Architecture of Tourism in the Mediterranean’ sempozyumu, YTÜ ve ‘Space and Modelling’, BÜ yürütücülük yapmıştır.

ŞanalArch
+90 212 358 02 04
https://sanalarc.com