Yavuz Selim Sepin

Tasarım; yapının gelişmekte olan kentsel dokunun bir parçası olması ve kent yaşamında önemli bir odak noktası oluşturması, arsanın yeri ve konumu, yapının biçimlenişi ile bölgenin bu bölümünde eğitim, sosyal ve kültürel iletişimi sağlayacak bir eğitim, öğretim, spor, rekreasyon ve kültür merkezi düzenlenmesi olarak ele alınmış, çevreye açık çeşitli açık alan etkinliklerinin de düzenlenebileceği bir merkez olarak planlanmasıyla “Eğitim Kampüsü”nün “Yaşam Boyu Eğitim” sloganıyla kullanılması hedeflenmiştir.

Eğitimin ana sınıfı ile başlayıp lise son sınıf ile süregelen bölümünün tümünü barındıran ve bunları bir kampüs çatısı altında toplayan proje;

Günümüzün ve geleceğin bilgi toplumu bireylerini eğitebilmek için tüm kaynak ve yöntemleri doğru ve etkin bir şekilde kullanarak eğitimin nicelik ve niteliğini yükseltmek,

Eğitimdeki hedeflerine, çağdaş ve nitelikli bir anlayış perspektifinden bakan eleştiriye, katkıya ve gelişime açık duyarlı, katılımcı ve etkin bireyler yetiştirebilmek için doğru mekânlar tasarlamak,

Bir üst öğrenime hazırlanmaları için gerekli bilgi, beceri, davranış ve alışkanlık kazandırılmasının yanında çocukların eğitim saatleri dışında kültürel-sanatsal aktivitelerle de okul sonrası hayatlarını da kaliteli geçirmelerini sağlamak,

Öğrencilerin anaokulundan başlayıp liseden mezun oluncaya kadar geçen süreçte kişiliklerinin yanı sıra ilgi, yeti ve yeteneklerinin doğru yöntemler kullanılarak konusunda uzman eğitimcilerin rehberliğinde yönlendirilmesiyle sosyal, kültürel ve sportif alanda gelişebilecekleri özgür ortamları oluşturmak,

Öğrencilere, gelişen teknolojinin sağladığı tüm çağdaş olanaklarla düzenlenen özel derslikler, laboratuvarlar, kütüphaneler, toplantı ve konferans salonları, yemek salonları, rehberlik birimleri, kültür merkezleri, sanat galerileri gibi sergi alanları ve spor tesislerinden oluşan öğrencinin ihtiyaç duyacağı her aktiveyi karşılayan büyük ve kapsamlı bir kampüs tasarlamak,

Estetik ve mimari yaklaşımların yanında, çevreye uyum sağlayan, kent ve insan ölçeğinde, halkın, öğrencilerin ve eğitimcilerin benimseyeceği, sıcak bir eğitim ortamının yanında sosyal birimleri ile bir iletişim merkezi oluşturulma düşüncesi tasarımının çıkış noktalarını oluşturmaktadır.

Proje, 2008 yılında Terakki Vakfı tarafından açılan davetli mimari proje yarışmasında birincilik almıştır.

Toplamda 68.166 m² arsa alanında, 46.000 m² kapalı ve 54.379 m² açık alana (oyun alanları, yeşil alanlar vb.) sahip iki katlı yerleşke; anaokulu, ilk ve ortaokul, lise birimleri yanında kapalı spor salonu ve yüzme havuzu ile çok amaçlı 650 kişilik büyük bir kültür merkezine sahiptir.

Yerleşke yapıları LEED-GOLD sertifikası aşamasındadır. Yerleşkede biriken yağmur suları, 2000 ton’luk su sarnıcında toplanarak yeniden kullanım için depolanırken, fotovoltaik paneller ve aydınlatmada kullanılacak led armatürlerle elektrik ihtiyacının % 35’ini güneş enerjisinden sağlayarak ciddi bir elektrik tasarrufu gerçekleştirilebilecektir.