S.O.S. İSTANBUL FİKİR PROJESİ YARIŞMASI 2019 JÜRİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

İSTANBUL SERBEST MİMARLAR DERNEĞİ
S.O.S. İSTANBUL FİKİR PROJESİ YARIŞMASI 2019
JÜRİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
30 Aralık 2019

S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Yarışması 2019’un ikinci aşama sunumları 21 Aralık 2019 Cumartesi günü Zemin İstanbul’da gerçekleştirildi. Oturuma asil jüri üyeleri Yavuz Selim Sepin, Deniz Aslan, Ayşen Ciravoğlu, Arzu Erdem, Oral Göktaş, Burcu Serdar Köknar, Dilgün Saklar; yedek jüri üyesi Erhan Vural, raportörler Gülriz Demirer ve Beril Sarısakal’ın yanı sıra 11 katılımcı ekip katıldı.

İkinci aşamaya geçmeye hak kazanan 11 katılımcı ekip sunumlarını, kendileri için ayrılan 10 dakika içerisinde kendi belirledikleri yöntemler ile jüri ve oturumdaki diğer izleyiciler karşısında gerçekleştirdiler. Devam eden on dakikadaki soru-cevap seansında ise jüri üyeleri, katılımcı ekiplerden projeleriyle ilgili detaylı bilgi alabilme ve katılımcı ekiplerle yorumlarını paylaşabilme imkanı buldular.

Tüm proje sunumlarının ardından jüri, kapalı bir oturumda ikinci aşama değerlendirmelerini gerçekleştirdi. Bu değerlendirme neticesinde şartnamede belirtilmiş olan beş eşdeğer mansiyon ödüllerinin sayıca üçe düşürülmesine ve kaldırılan iki mansiyon ödülü yerine “Jüri Teşvik Ödülü” başlığı altında yeni bir ödül grubu oluşturulmasına karar verildi.

Yapılan oylamalar neticesinde 75108 rumuzlu “Kapitalopolis” projesi oybirliği ile birinci, 73814 rumuzlu “Kesişim Kümesi” projesi oybirliği ile ikinci, 85164 rumuzlu “İz-De – cadDEmiryolu” projesi oybirliği ile üçüncü seçildi. “İstasyon”, “Sudaki Dokuma” ve “Yaratıcı Pratikler – Oyun” projeleri oybirliği ile Eşdeğer Mansiyon ödüllerine layık görüldü. “Abluka”, “Ünite İstanbul”, “İstanbul-Su-Aidiyet” ve “Zoopolis” projeleri ise Jüri Teşvik Ödülü ile ödüllendirildi.

72319 rumuzlu “İstanbul Noktürnleri” isimli projenin ise yarışma ilanından önce çeşitli kaynaklarda yayınlanmış olduğu tespit edildi. Bu durum 20 Eylül 2019 tarihinde yayınlanan soru-cevapta belirtilen “[…] teslim edilecek projelerin S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Yarışması 2019 için üretilmiş, özgün projeler olması beklenmektedir.” ibaresi ile ters düşmesi nedeniyle jüri tarafından değerlendirme dışı bırakıldı.

S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Yarışması 2019’un kolokyum ve ödül töreninin
10 Ocak 2020 Cuma günü saat 17.00’de Zemin İstanbul’da düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Birincilik (5.000-TL + Zeugma Antik Kent Gezisi): Kapitalopolis
İkincilik (4.000-TL + Zeugma Antik Kent Gezisi): Kesişim Kümesi
Üçüncülük (3.000-TL): İz-De – cadDEmiryolu

Eşdeğer Mansiyon (2.000-TL): İstasyon
Eşdeğer Mansiyon (2.000-TL): Sudaki Dokuma
Eşdeğer Mansiyon (2.000-TL): Yaratıcı Pratikler – Oyun

Jüri Teşvik Ödülü (1.000-TL): Abluka
Jüri Teşvik Ödülü (1.000-TL): Ünite İstanbul
Jüri Teşvik Ödülü (1.000-TL): İstanbul-Su-Aidiyet
Jüri Teşvik Ödülü (1.000-TL): Zoopolis

S.O.S. İSTANBUL FİKİR PROJESİ YARIŞMASI 2019
İKİNCİ AŞAMA DEĞERLENDİRMESİ
JÜRİ RAPORU

“Kapitalopolis” 05 Sıra Numaralı Proje (Rumuz: 75108):

“Kapitalopolis” isimli proje, kentin farklı ölçekteki S.O.S. çağrısında bulunan noktalarını saptamada verdiği çaba ve bu kentsel meselelere yaklaşımındaki bütüncül bakışı nedeniyle jüri tarafından Birincilik ile ödüllendirilmiştir.

“Kesişim Kümesi” 46 Sıra Numaralı Proje (Rumuz: 73814):

“Kesişim Kümesi” isimli proje, İstanbul kent içi ulaşımındaki düğüm noktalarına eleştirel yaklaşımı ve bu süreçte zengin tasarım araçlarını kullanarak özgün öneriler üretmesi nedeniyle jüri tarafından İkincilik ile ödüllendirilmiştir.
“İz-De – cadDEmiryolu” 18 Sıra Numaralı Proje (Rumuz: 85164):
“İz-De” isimli proje, kente dair atıl bir altyapıyı yeniden şehrin parçası haline getirme gayesi ve getirdiği incelikli yapılaşma önerisi aracılığıyla bu altyapıya kullanım değeri kazandırma fikri nedeniyle jüri tarafından Üçüncülük ile ödüllendirilmiştir.

“İstasyon” 44 Sıra Numaralı Proje (Rumuz: 57492):

“İstasyon” isimli proje, İstanbul için kurduğu yakın gelecek senaryosunda kullanım dışı kalacak benzin istasyonlarını S.O.S. alanları olarak tespit ederek bu istasyonları konumlarına göre farklı kamusal programlarda kente katma niyeti ile olumlu değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra projenin, istasyonların kapladığı alanları -sahip oldukları mekânsal potansiyeli değerlendirmeden- arsalaştırma politikası gütmesi tartışmalı bulunmuş ve proje jüri tarafından Eşdeğer Mansiyon ile ödüllendirilmiştir.

“Sudaki Dokuma” 22 Sıra Numaralı Proje (Rumuz: 21635):

“Sudaki Dokuma” isimli proje, kent için önemli bir kriz durumuna olgun bir strateji ile yaklaşımı ve çözüm üretme sürecindeki farklı mecraları kullanma becerisi ile olumlu değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra projenin ele aldığı problemi yeni bir yapım/malzeme teknolojisi tartışmadan oldukça konvansiyonel bir sonuç ile çözümlemesi ve önerinin depolama bilgisini kapsamaması nedenleri ile proje jüri tarafından Eşdeğer Mansiyon ile ödüllendirilmiştir.

“Yaratıcı Pratikler | Oyun” 07 Sıra Numaralı Proje (Rumuz: 37581):

“Yaratıcı Pratikler | Oyun” isimli proje, kentin tüm kullanıcılarını dahil ettiği senaryosu aracılığıyla kente yeni bir deneyim kazandırması ve konumlandığı yerleri dönüştürme potansiyeli özellikleriyle olumlu bulunmuştur. Bunun yanı sıra projenin sürece dair söylemlerinin kısıtlı olması ve üretimin sonuç ürünlere odaklanması, projede kullanılması öngörülen atık malzemenin ana kullanıcı olan çocuklar için güvenli bir malzemeye dönüştürülme olasılığının proje dahilinde tartışılmaması nedenleriyle proje jüri tarafından Eşdeğer Mansiyon ile ödüllendirilmiştir.

“Abluka” 26 Sıra Numaralı Proje (Rumuz: 42961):

“Abluka” isimli proje, yenilikçi bir üretim tekniği önermesine rağmen yapma bilgisini bu yenilikçi projeksiyonla üretmemesi ve konvansiyonel bir yapım biçimi öngörmesi, mekânsal kullanım senaryolarının bu yenilikçi projeksiyon ile örtüşmemesi ve İstanbul’un uzak geleceği için kurduğu hipotezin tartışmalı bulunması nedenleriyle jüri tarafından Jüri Teşvik Ödülü ile ödüllendirilmiştir.

“Ünite İstanbul” 10 Sıra Numaralı Proje (Rumuz: 85016):

“Ünite İstanbul” isimli proje, gündelik kent deneyimlerini irdelerken kentin boşluklarını yapısal olarak bloke edici ve kalıcı bir strüktürle dolduracak bir çözüme gitmiş olması sebebiyle jüri tarafından Jüri Teşvik Ödülü ile ödüllendirilmiştir.

“İstanbul-Su-Aidiyet” 14 Sıra Numaralı Proje (Rumuz: 39085):

“İstanbul-Su-Aidiyet” isimli proje, kentin en önemli sorunlarından birini derinlikli bir araştırma süreci ile ele almasıyla jüri tarafından olumlu bulunmakla birlikte bu soruna mekânsal bir karşılık üretmemesi ve kent hakkı konusunda indirgemeci yaklaşımı ile eleştirilmiş ve jüri tarafından Jüri Teşvik Ödülü ile ödüllendirilmiştir.

“Zoopolis” 71 Sıra Numaralı Proje (Rumuz: 35891):

“Zoopolis” isimli proje, sokak hayvanlarını kent kullanıcıları olarak odağa alması nedeniyle olumlu bulunmakla birlikte projenin sadece kuşlara odaklanması, sürecin devamlılığına dair detayları kapsamaması, sokak hayvanları ile kentlilerin çoklu yaşantı hallerini irdelememesi nedenleriyle jüri tarafından Jüri Teşvik Ödülü ile ödüllendirilmiştir.


S.O.S. İSTANBUL FİKİR PROJESİ YARIŞMASI 2019 JÜRİ RAPORU

İSTANBUL SERBEST MİMARLAR DERNEĞİ
S.O.S. İSTANBUL FİKİR PROJESİ YARIŞMASI 2019
BİRİNCİ AŞAMAYI GEÇEN PROJELER
JÜRİ RAPORU

20 KASIM 2019

GENEL DEĞERLENDİRME

Tüm katılımcıların ikinci aşamada önerilerini kavramsal ve mekânsal olarak daha yüksek bir çözünürlükte sunmaları beklenmektedir. Özellikle kent üzerine önerilen senaryoların nasıl temellendirildiğinin rafine bir anlatımı ve sonrasında önerilen kurgunun detaylı bir çıktısı beklenmektedir. Bazı önerilerin farklı coğrafyalarda da karşılıkları olsa da, İstanbul vurgusu unutulmamalıdır.

İkinci aşamadaki anlatım tekniklerinin, özellikle teslim edilecek paftalara ek olarak sunum formatının avantajları da kullanılarak düşünülmesi ve projenin senaryosuna uygun olarak özelleştirilmesi beklenmektedir.

05 Sıra Numaralı Proje (Rumuz: 75108):

“kapitalopolis | kapitalosen çağında bir kent”

Öneri, İstanbul’un kentsel dinamiklerini büyük ölçüde değiştirme gücü olan mega projelere eleştirel bir niyetle yaklaşır. Kapitalizmin dönüştürücü gücü olumsuz konotasyonları (burada, konotasyon bir sözcüğün ya da olma halinin birincil ve edebi anlamlarının yanı sıra insanda uyandırdığı duygu ve düşünceleri ifade etmek üzere kullanılmaktadır) üretimleri ve sonuçları ile tartışılmaktadır. Mega projeler, olasılı sebep-sonuç ilişkileri ile tartışmaya açılmaktadır.

Jüri, öneriyi bu içeriği ile olumlu ve gelişmeye açık olarak değerlendirmiştir. İkinci aşamada kent belleğinde yer eden sosyal ve fiziksel depremlerle yıkım süreçlerinin kentin yokluk/varlık ikilemleri ve bu ikilemle belirlenen kaderiyle ilişkilendirerek ele alınması ve başka bir İstanbul düşü/düşüncesi ile geliştirilmesi beklenmektedir.

07 Sıra Numaralı Proje (Rumuz: 37581):

“yaratıcı pratikler | oyun”

Metropolün merkezinde konumu ve yerleşik/geçici heterojen kullanım ve kullanıcılarıyla özelleşen bir yerleşmesinde çocuk kullanıcı öncelikli karşılaşma ve oyun alanlarının geliştirilme potansiyeli çalışmanın temel önermesi olarak tanımlanabilir. Kullanım dışı artık alanların geçici/kalıcı olarak kullanım değeri kazanması hedeflenir. Öneri; jüri tarafından hedef kullanıcısı ve kent içinde yaygınlaştırılabilme olasılığı açısından olumlu bulunmuştur.

Jüri, kolektif bir irade ile gerçekleşebileceği savunulan önerinin gerçekleşme sürecinde kim tarafından, nasıl bir irade ile, hangi kaynakları kullanarak üretileceği ve yine kim tarafından ve nasıl bir irade ile sürdürülebileceğine ilişkin senaryonun da geliştirilmesini beklemektedir.

 

10 Sıra Numaralı Proje (Rumuz: 85016):

“ünite İstanbul”

İstanbul’un gündelik kent deneyimindeki acilen düşünce üretilmesi gereken, zorlayıcı durumlarından birine yine gündelik bir öneri ile yaklaşan öneri olumlu bulunmuştur. Kentin yoğun kesişim noktalarındaki verilerin okunması ve bu verilerin hem kentli ile paylaşılması hem de işlenerek mekânsallaşması fikri önerinin güçlü yanıdır.

Ancak her ne kadar veriler kullanılarak tasarımın çeşitli noktalarda farklılıklar göstereceği düşünülmüş olsa da, jüri, ikinci aşamada önerinin geliştirilmesinde yarışmacının, değişimin ötelenebileceği, bu yolla mekânsal kısıtlılıkların azaltılabileceği, anlık değişimlerin de konuya dahil edilebileceği ve ünitenin çoklu hallerinin kente etkilerinin göz önünde bulundurulduğu senaryoları da araştırmasını önermektedir.

 

14 Sıra Numaralı Proje (Rumuz: 39085):

“yeni dünya düzeni ve tüketim alışkanlıklarının başkalaşması üzerine bir deneme”

Projenin kavramsal çerçevesi ve yaptığı araştırmanın derinliği olumlu bulunmuştur. Jüri, global bir sorunun İstanbul iz düşümünün tarihsel ve güncel araştırmasının projenin çıkış noktası olmasını olumlu bulmuştur. Hem bireysel hem de kurumsal düzeyde farkındalık senaryoları önerilmesi de olumlu bulunmuştur fakat bu senaryoların adeta bir reklam kampanyası ve ödül sistemi üzerinden senaryolaştırılması tartışmalı bulunmuştur. Jüri farklı mecraların farkındalık yaratmak için kullanılmasını olumlu bulsa da, önerilen farkındalık senaryosunun tek başına uçucu olabileceğini düşünmektedir.

Jüri yarışmacıdan ikinci aşama için farklı yaş grupları ve farklı sosyal sınıflar için çeşitlendirilebilir detaylı senaryolar beklemektedir. Mimarlık pratiğinin bu senaryoları sıradanlaştırmanın aksine, daha da proaktif yapabilme potansiyeli olabileceği de unutulmamalıdır.

 

18 Sıra Numaralı Proje (Rumuz: 85164):

“iz – caddemiryolu”

Kentin en katmanlı alanından, en eski topoğrafyasından güncel altyapı konusunu ele alışıyla öneri, jüri tarafından olumlu bulunmuştur. Bu özel kent parçasının bugünkü durum tespitleri değerlidir. Kamusal alan ile mahalle yaşantısının demiryolu üzerinden okunması öneriyi besleyici niteliktedir.

Jüri ikinci aşamada önerinin, bu bakış ve yaklaşımlar ile daha bütüncül ilişkiler gözetilerek geliştirilmesini, mobilyanın ötesinde bütüncül etkileri karşılayabilecek, kentsel ilişkileri daha güçlü kurabilecek mekânsal çözümlerin araştırılmasını, çoğaltılmasını ve temsil edilmesini beklemektedir.

 

21 Sıra Numaralı Proje (Rumuz: 72319):

“istanbul noktürnleri: karşılaşmalar üzerinden gece halleri”

Metropolün gece yaşantısı ve tekinsizlik olgusunu tartışmaya açan öneri jüri tarafından olumlu ve geliştirmeye açık bulunmuştur. Gündüz tamamı ile tanımlı işlevleri ile gündelik hayata eklemlenen kent nesneleri gece, eklemlenen özellikleri ile tekinsizlikle baş etme gücü kazanan başka kent nesnelerine dönüşür.

Jüri ikinci aşamada yarışmacıdan, nesnelerin kentte nasıl bir ağ oluşturacaklarını araştırmasını ve malzeme ve detay kararlarının (dönüştürülmüş malzeme, enerji sakınımı, kentsel ağ, güvenli, iz…) geliştirilmesini beklemektedir.

 

22 Sıra Numaralı Proje (Rumuz: 21635):

“sudaki dokuma”

Küçükçekmece’nin deprem sonrası tüm altyapıları ile sular altında kalacağı savı ile önerilen katmanlı yapı, ele aldığı erişim ve servisler ile son derece olumlu bulunmuştur.

Jüri, önerinin özellikle teknolojik boyutun depolama ve sahaya geliş senaryolarını da içerecek düzeyde geliştirilmesini ve hem teknik detaylarının hem de gündelik kullanımının anlatımını beklemektedir.

 

26 Sıra Numaralı Proje Rumuz: 42961):

“abluka”

Droneların yakın gelecekte gündelik hayatımıza daha fazla dahil olma olasılığı her geçen gün artmakta. Projenin bu güncel durumu İstanbul’un güncel meseleleri üzerinden okuması olumlu bulunmuştur. Ancak jüri kentin sorunlu bölgeleri ile ilgili birincil karar veren mekanizmanın yapay zeka ile sınırlı kalmasının, projenin potansiyellerini tam olarak kullanmasının önünde bir kısıt olabileceğini, sürecin başlangıcında da daha katılımcı ve hibrit senaryoların denenebileceğini düşünmektedir. Ayrıca bu yeni teknolojinin yapım yönteminin alışılagelmiş bir grid sisteme indirgenmiş olması sorgulanmış, yapay zekanın insan gibi tasarlamasını, droneların da yine insan gibi inşa etmesini sorunlu bulmuştur.

Jüri yarışmacıdan ikinci aşama için karar verme, tasarlama ve inşa etme süreçlerini önerilen yeni teknolojinin potansiyellerini daha kapsamlı ve yenilikçi düşünerek tekrar yorumlamasını beklemektedir. Yine bu aşamada gridin içine yerleşen ikincil mekanların da hem mekânsal hem de işlevsel çözünürlüğünün arttırılması beklenmektedir.

 

44 Sıra Numaralı Proje (Rumuz: 57492):

“istasyon”

Akaryakıt istasyonlarının olası bir yeşil gelecekte neye dönüşebileceğini gündeme taşıyan proje mevcut sorunlara/sorunları yaratan meselelere yaratıcı yaklaşımı itibariyle başarılı bulunmuştur. Salt yeşil bir enerjiye dönüşümün ötesinde bu alanların farklı kullanımlara da olanak tanıması yeni kentsel gelecek açısından potansiyel taşıyan bir başlangıç oluşturmaktadır.

Jüri, önerinin noktasal bir çözümün ötesinde kente yayıldığındaki farklı niteliklerinin senaryolaştırılmasını ve bu bütünün kent için nasıl olasılıklar yaratacağının ayrıntılandırılmasını önermektedir. Bu kapsamdaki mekânsal önerilerin de jenerik çözümlerin ötesine taşınması beklenmektedir.

 

46 Sıra Numaralı Proje (Rumuz: 73814):

“kesişim kümesi”

Değişen İstanbul’un metrobüs güzergâhı üzerinden bir kesişim kümesi olarak okunması ve bu hat üzerinden bir kentsel kurgu fikri ve son derece nitelikli ideogramatik ve yaşantısal ifadeler olumlu bulunmuştur.

Jüri, özellikle alt ve üst yapıların dizimsel anlatımının ve mekânsal organizasyonlarının geliştirilmesini tavsiye etmektedir.

 

71 Sıra Numaralı Proje (Rumuz: 35891):

“zoopolis”

Önerme kamusal alanın sadece insanlar için var olmadığı, kolektif yaşamın bir parçasının da hayvanlar olduğu, potansiyel sunan bir fikir üzerine temellendirilmiştir. Buna ek olarak tarihsel süreç içinde de özellikle İstanbul’un hayvanlar için yapılmış mimarinin bir parçası olmuş yaşam alanları bu önerme ile hatırlatılmıştır. Yarışmacıların, İstanbul’daki mevcut yapı stokunun ve olası yeni yapıların kentteki diğer canlıların yaşantısına olan etkilerini bir potansiyel olarak benimsemeleri olumlu bulunmuştur.

Jüri ikinci aşamada, konunun çok daha detaylı ve spesifik olarak ele alınmasını, önerilen yaşam alanlarına dair somut çözümlemelerin ve olasılıkların jenerikleşmeden sistematikleştirilmesini beklemektedir.


SOS İstanbul 2019 1. Aşama sonuçları

SOS İstanbul 2019 1. Aşama sonuçları aşağıdaki linkten indirilebilir.
2. Aşamaya geçenler ile ilgili juri raporu. 20 kasım 2019 çarşamba açıklanacaktır.

https://www.dropbox.com/s/x47o3p4hogzzubt/sosistanbul%202019_%20juri_191115_v3.pdf?dl=0


S.O.S. İSTANBUL FİKİR PROJESİ YARIŞMASI 2019 Soru ve Yanıtlar

S.O.S. İSTANBUL FİKİR PROJESİ YARIŞMASI 2019
Soru ve Yanıtlar
20.09.2019

1. Mimarlık Tarihi ve Kuramı yüksek lisans programından 2018-2019 yılı Bahar Dönemi’nde mezun oldum ve doktora programına başladım. Acaba yarışmaya ekip dahilinde değil de, tek başına katılmak için koşulları sağlıyor muyum?
2018-2019 Bahar Dönemi’nde yüksek lisans programından mezun olmuş kişiler yarışmaya bireysel katılım koşullarını sağlayamazlar. Yarışma doktora öğrencilerinin katılımına açık değildir.

2. […] Mimarlık Bölümü 2018-2019 güz dönemi mezunuyum. Yarışma konusu beni heyecanlandırdı ve bireysel olarak katılmaya heveslendim. Ancak katılım şartlarında 2018-2019 yaz dönemi mezunlarının katılabileceği yazıyor. Güz dönemi mezunlarının da katılım sağlamaları mümkün değil mi?
2018-2019 Güz Dönemi’nde lisans programından mezun olmuş kişiler yarışmaya katılım koşullarını sağlayamazlar. Yarışmaya -en az bir üyesinin katılım koşullarını sağlayan bir mimarlık öğrencisi olması şartıyla- ekip halinde katılmak mümkündür. Fakat bu durumda ekip üyelerinin her birinin -farklı disiplinlerden de olsalar- bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olmaları gerekmektedir.

3. Yarışma sitesinde göremedim, yarışmanın online bir başvurusu olacak mı ?
Yarışmanın online başvurusu olmayacaktır. Yarışmacılar, kendilerinden istenen belgeleri son teslim tarihine kadar İstanbul Serbest Mimarlar Derneği’ne elden veya kargo yolu ile ulaştırabilirler.

4. Yarışmaya mimarlık eğitimimiz sırasında proje dersimiz kapsamında yaptığımız bir projeyi geliştirmek koşuluyla katılmamız mümkün mü?
Teslim edilecek projelerin S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Yarışması 2019 için üretilmiş, özgün projeler olması beklenmektedir.

5. Yarışmanın ilk aşaması için tamamen bitmiş bir proje teslim etmek mi gerekiyor?
Yarışmanın ilk aşamasında yarışmacılardan saptanan bir konu, tema-yer üzerinden tüm araştırma süreçlerini belgeledikleri odak konu-sorunsal çerçevesinde somut kurgu ve önerilerini bir proje olarak geliştirmeleri beklenmektedir.

6. S.O.S. Açık Fikir Yarışması’na iç mimarlık öğrencileri de katılabilir mi?
Yarışma mimarlık bölümlerinde veya mimarlık programlarında kayıtlı lisans ve yüksek lisans mimarlık öğrencilerine açıktır. İç mimarlık programına kayıtlı öğrenciler bireysel olarak yarışmaya katılım koşullarını sağlayamazlar. Fakat katılım koşullarını sağlayan bir mimarlık öğrenci üyesinin bulunduğu bir ekip ile yarışmaya katılabilirler.

7. Türkiye’de okuyan 2019 mezunu yabancı uyruklu öğrenciler yarışmaya katılabiliyor mu? Temmuz 2019 tarihinde yüksek lisans mezunu olarak yarışmaya katılabilir miyim?
Yarışma, yabancı uyruklu mimarlık öğrencilerinin katılımına açıktır. Fakat 2018-2019 Bahar Dönemi’nde yüksek lisans programından mezun olmuş kişiler yarışmaya katılım koşullarını sağlayamazlar.

8. Yarışma sonucu ortaya çıkan proje ürününün hakları bize mi aittir yoksa kazanılsa da kazanılmasa da fikrin haklarını devretmiş mi oluyoruz?
Katılımcı projelerin fiziksel ve sayısal ortamda sergilenmesine yönelik yayın hakları yarışmayı düzenleyen kuruluşa, diğer tüm fikri haklar ise yarışmacıya (ya da yarışmacı ekibe) aittir.

9. Mimarlık bölümü lisans öğrencisiyim. Yarışmaya katılmak istiyorum fakat bu sene Erasmus ile yurtdışında olacağım. Yine de katılabilir miyim?
Eğer Türkiye ya da KKTC’deki yükseköğretim kurumlarının mimarlık bölümlerine veya mimarlık programlarına kayıtlı bir lisans ya da yüksek lisans öğrencisiyseniz -geçici süre ile yurtdışında eğitim görüyor olmanız fark etmeksizin- yarışmaya katılabilirsiniz.

10. Yarışmaya katılacak öğrencinin başka bir yarışmada kullandığı proje alanını kullanmasında herhangi bir sakınca var mı?
Yarışmacılar, başka bir yarışmada kullandıkları proje alanını kullanabilirler. Fakat teslim edilecek projelerin S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Yarışması 2019 için üretilmiş, özgün projeler olması beklenmektedir.

11. Yarışmaya birden fazla proje gönderebilir miyim?
Yarışmaya birden fazla proje gönderebilirsiniz.

12. 2019 Bahar Dönemi’nde mezun olmuş bir öğrenci tek başına katılabilir mi veya yarışmaya projesini bireysel olarak yollayacak bir katılımcı ile birlikte ekip oluşturarak katılabilir mi?
2018-2019 Bahar Dönemi’nde lisans programından mezun olmuş kişiler bireysel olarak yarışmaya katılım koşullarını sağlayamazlar. Yarışmaya -en az bir üyesinin katılım koşullarını sağlayan bir mimarlık öğrencisi olması şartıyla- ekip halinde katılmak mümkündür. Fakat bu durumda ekip üyelerinin her birinin -farklı disiplinlerden de olsalar- bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olmaları gerekmektedir.

13. Mezun mimar ve mezun şehir plancısı olarak katılmak istiyoruz. Belirtilen grup üyelerinde mimarlık öğrenci olması şart mıdır? Biz belirttiğim özelliklerde katılım sağlayabilir miyiz?
Yarışma, Türkiye ya da KKTC’deki yükseköğretim kurumlarının mimarlık bölümlerine veya mimarlık programlarına kayıtlı lisans ya da yüksek lisans öğrencilerine açıktır. Yarışmaya -en az bir üyesinin katılım koşullarını sağlayan bir mimarlık öğrencisi olması şartıyla- ekip halinde katılmak mümkündür. Fakat bu durumda ekip üyelerinin her birinin -farklı disiplinlerden de olsalar- bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olmaları gerekmektedir.

14. Ekip en fazla kaç kişilik olabilir, 6 tane mimardan oluşan ekip uygun mudur?
Ekip üyesi sayısında bir kısıtlama bulunmamaktadır.

15. Yapı tasarımı yapılacak mı ve yapılacaksa hangi aşamada?
Yarışma her ölçekte mimari tasarıma açıktır. Yapısal ölçekte tasarım, yarışmanın bir gerekliliğini oluşturmadığı gibi, bu konuda herhangi bir kısıt da bulunmamaktadır.


S.O.S. İSTANBUL FİKİR PROJESİ YARIŞMASI 2019 ŞARTNAMESİ

İSTANBUL SERBEST MİMARLAR DERNEĞİ
S.O.S. İSTANBUL FİKİR PROJESİ YARIŞMASI 2019 ŞARTNAMESİ

“ İstanbul için Alternatif Öneriler ”
İstanbul SMD, 2005 yılından bu yana S.O.S. İstanbul Fikir Projesi aracılığı ile kentin “sorunlu alanları” için öğrencileri “alternatif projeler” üretmeye teşvik ediyor. Aradan geçen on dört yılda, İstanbul’da kentleşme ve mimarlık üretimi ve özellikle kamusal alanda farklı kırılmalar yaşandı. Bu durum kentlinin yaşadıkları yere dair deneyim ve farkındalıklarını kökten değiştirdi. Şehir bir anlamda tüm imgesinin, ölçeğinin, doğasının ve değerlerinin iç içe geçtiği bir girdap alanına dönüştü. Bu kaotik durumu yeni fikirler, yeni üretimler ve yeni başlangıçlar için potansiyelleri ile düşünmek de değerli.

Bu yıl S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Yarışması, öğrencilerden kentle ilgili akıl yürütmelerini; ister büyük ve karmaşık sorunları, ister kıyıda köşede kalmış ama günlük hayatı derinden etkileyen durumları, ölçekten bağımsız olarak değerlendirmelerini ve katılımcı öneriler üretmelerini bekliyor. Megapol-metropol-kent kavrayışlarının gerilimlerini, kent kimliği-kentli kimliği açılımlarını, kadim kent-metropol dinamiklerini, sınır-zaman-yer-mekan tartışmalarını, mülkiyet-aidiyet tanımlarını gündeme getirecek bu tasarım araştırmasının kendi sorunsalı çerçevesinde belirlenecek bir yeni durum önerisi ile sonlanması beklenmekte.

I. YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU

Kentlerin sadece yerel yönetimlerin aldığı kararlarla değil, kentlilerin katılımcı girişimleri ile biçimlendiği yeni bir dönem hayalinden yola çıkarak, dev programlarla kentin bloke edildiği değil, köşe bucak seçeneklerle insanı içine alan olağan çözümlemeleri de içeren “alternatif projelere” ve fikirlere ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Vurgulanmak istenen, küçük bir müdahalenin çoğaltılması ile elde edilecek etkinin, büyük müdahaleden daha değersiz olmadığı farkındalığıdır.

Büyük projeler kamuoyunda her zaman daha çok tartışılıyor, ancak kentin ve günlük hayatın yeni hayallere, ortak zeminlere, yaratıcı senaryolara da ihtiyacı var. İstanbul’u bitmek tükenmek bitmeyen bir sorunlar yumağı olarak görmek yerine keşfedilmemiş güçlü yanlarını açığa çıkartmak ve bunları kente kazandıracak önermeler, çözümlemeler üretmek S.O.S. İstanbul 2019 yarışmasının hedeflerindendir.

Bu nedenle bu yıl iki aşamalı yapılacak olan S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Yarışması 2019’da bir yer, konu, sorun tarifi yok. Ezber ve sloganların dışında hayata değmek, paslanmış, örselenmiş çarkları çalıştırmak ya da yenilerini üretmek adına söz hakkı kullanmak, sözünün arkasında durmak bir gereklilik. Öncelikli olan beklenti, kentin gündelik hayatını tasarım araştırmacısı bakışı ile değerlendirme ve daha iyi işler hale getirecek nesnel tasarım çözümlerini üretebilme becerisidir.

II. YARIŞMA ALANI

İstanbul sınırları içinde olmak üzere yer ve konu seçimi öğrenciye bırakılmıştır.

III. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Yarışma ulusal ve iki aşamalı olarak düzenlenmiş mimarlık öğrencileri fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmanın ilk aşamasında yarışmacılardan saptanan bir konu, tema-yer üzerinden tüm araştırma süreçlerini belgeledikleri odak konu-sorunsal çerçevesinde somut kurgu ve önerilerini bir proje olarak geliştirmeleri beklenmektedir.

Yarışmanın ikinci aşamasında ise ilk aşama ertesinde jüri tarafından yayınlanacak olan yorum ve önerilere bağlı olarak odak sorunsalın daha detaylı bir çözümlemesi, sadece mimari kurgu ile yetinmeyip aynı zamanda ekonomik ve sosyolojik boyutlarının da ele alındığı bütünsel bir kurgunun kente ve jüriye açık bir ortamda sunmaları beklenmektedir.

IV. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya Türkiye ve KKTC’deki yükseköğretim kurumlarının mimarlık bölümlerinde veya mimarlık programlarında kayıtlı tüm lisans ve yüksek lisans mimarlık öğrencileri bireysel veya ekip halinde katılabilir. (Katılım 2018-2019 Akademik Yılı Yaz Dönemi mezunlarına da açıktır.)

En az bir üyesinin yukarıdaki koşulları karşılayan bir mimarlık öğrencisi olması şartıyla, farklı disiplinlerden yükseköğrenim öğrencileri ile karma ekipler oluşturulabilir.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

V. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

Birinci Aşama Proje Teslimi: Birinci aşama katılımcıları, aşağıdaki dokümanları yarışma raportörlüğüne teslim etmekle yükümlüdürler:

· PAFTALAR: Öneriler, A1 (594*840 mm) boyutlu pafta(lar) üzerinde hazırlanacak ve dijital olarak teslim edilecektir. Tüm paftalar dikey (portrait) formatta düzenlenmiş olmalıdır. Her katılım için en fazla 3 (üç) adet dijital pafta teslim edilebilir. İlk aşamada basılı pafta teslim edilmesi beklenmemektedir.
· ÖZET DOKÜMAN: Yarışmacılardan hazırlamış oldukları tüm paftaların yer aldığı en fazla 3 (üç) adet A3 (297*420 mm) boyutunda basılı bir özet dokümanı istenmektedir.
· CD: Paftalar ve özet dokümanın aynı içeriğe sahip 300 dpi çözünürlüklü elektronik kopyaları, JPEG formatında hazırlanarak bir CD içerisinde teslim edilecektir.
· KİMLİK ZARFI (Bkz. Madde VI.)

Ölçek, sunum ve anlatım yöntemi serbesttir. Ancak, sunumlarda kentsel ve mimari çözüm önerilerinin okunaklı bir mimari dil ile yapılması beklenmektedir.

İkinci Aşama Proje Teslimi: Birinci aşamayı başarıyla tamamlayan katılımcılar, ikinci aşama için aşağıdaki dokümanları yarışma raportörlüğüne teslim etmekle yükümlüdürler:

· PAFTALAR: Öneriler, A1 (594*840 mm) boyutlu pafta(lar) üzerinde hazırlanacak ve dijital olarak teslim edilecektir. Tüm paftalar dikey (portrait) formatta düzenlenmiş olmalıdır. Her katılım için en fazla 3 (üç) adet pafta teslim edilebilir. İkinci aşamada basılı pafta teslim edilmesi beklenmemektedir.
· CD: Paftaların aynı içeriğe sahip 300 dpi çözünürlüklü elektronik kopyaları, JPEG formatında hazırlanarak bir CD içerisinde teslim edilecektir.

VI. KİMLİK

Yarışmacıların kimlik bilgileri, üzerinde beş haneli katılımcı rumuzunun (Bkz. Madde VIII) yazılı olduğu kapalı bir zarf içerisinde teslim edilmelidir. Kimlik zarfının içerisinde ekip üyelerinin ad-soyad ve iletişim bilgilerinin bulunduğu A4 boyutunda bir belge ile ekip üyelerinden en az bir yarışmacıya ait Türkiye ve KKTC’deki yükseköğretim kurumlarının mimarlık bölümlerinde veya mimarlık programlarında lisans veya yüksek lisans öğrencisi olarak kayıtlı olduğunu gösteren öğrenci belgesi bulunmalıdır. Öğrenci belgesinin, öğrencinin bağlı bulunduğu eğitim kurumundan alınmış olması gerekmektedir. 2018-2019 Akademik Yılı Yaz Dönemi’nde mezun olan öğrenciler için çıkış belgesi yeterlidir.

Tüm kimlik zarfları birinci aşamanın tamamlanmasının ardından açılacaktır.

VII. SORU VE CEVAPLAR

Şartname ve yarışmacılara verilen belgeler ile ilgili tüm sorular için info@ismd.org.tr adresinden iletişime geçilebilir. 18 Eylül 2019 Çarşamba gününe kadar info@ismd.org.tr gönderilen sorular, cevaplarıyla birlikte 20 Eylül 2019 Cuma günü www.ismd.org.tr web adresinin ana sayfasında yer alan “S.O.S. Öğrenci Yarışmaları” bölümünde yayınlanacaktır.

VIII. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

Katılımcılar, kendilerinden istenen belgelerin dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde ambalajlanarak yarışma raportörlüğüne teslim edilmesinden sorumludurlar.

Katılımcılar, karakterleri tekrarlamayan ve sıralı rakamlardan oluşmayan 5 (beş) rakamlı bir rumuz ile yarışmaya katılırlar. Bu rumuz A1 boyutundaki tüm dijital paftaların, özet dokümanların ve ambalajlarının sağ üst köşesine (1*5 cm alan içinde), kapalı kimlik zarfının ve teslim CD’sinin üzerine yazılmalıdır.

IX. PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI

Birinci Aşama Proje Teslim Şartları:
Projeler, İstanbul SMD’nin “İstanbul, Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, No:13/2” adresine 06 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilebileceği gibi, en geç aynı gün ve saatte kargo şirketine verilmek kaydıyla kargo ile de gönderilebilecektir. Projenin kargo ile gönderilmesi durumunda, dokümanların postaya verilme tarih ve saatini gösteren belge fotoğrafının 06 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 19.00’a kadar info@ismd.org.tr adresine gönderilmesi zorunludur. Kargo ile gönderilen projeler 11 Kasım 2019, Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar raportörlüğe ulaşmadığı takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.

İkinci Aşama Proje Teslim Şartları:
Birinci aşamayı başarıyla geçen projeler, İstanbul SMD’nin “İstanbul, Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, No:13/2” adresine 17 Aralık 2019 Salı günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilebileceği gibi, en geç aynı gün ve saatte kargo şirketine verilmek kaydıyla kargo ile de gönderilebilecektir. Projenin kargo ile gönderilmesi durumunda, dokümanların postaya verilme tarih ve saatini gösteren belge fotoğrafının 17 Aralık 2019 Salı günü saat 19.00’a kadar info@ismd.org.tr adresine gönderilmesi zorunludur. Kargo ile gönderilen projeler 20 Aralık 2019, Cuma günü saat 17:00’ye kadar raportörlüğe ulaşmadığı takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.

X. PROJELERİN SUNUMU, SERGİLENME YERİ VE ZAMANI

İkinci aşama teslimleri yapılan projelerin, katılımcı ekibin bir üyesi tarafından kente ve jüri üyelerine açık bir alanda sunumlarını gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Jüri değerlendirmeleri bu sunum sonrasında yapılacak ve ödül sahipleri belirlenecektir. Sunumun kapsamı, süresi ve sunum araçlarına yönelik açıklamalar ikinci aşama katılımcılarına duyurulacaktır. Jüri değerlendirmesinin ardından belirlenen sonuçlar, ödül töreninin yeri ve zamanına yönelik detaylar www.ismd.org.tr web adresinden ilan edilecektir.

Yarışmanın tamamlanmasının ardından ikinci aşamaya geçen tüm projeler İstanbul SMD tarafından hazırlanacak bir kitapta yer alacaktır. Bu projelerin yanı sıra kitap (katılımcılar tarafından aksi belirtilmediği sürece) tüm katılımcıların kimlik bilgilerini içerecektir.

XI. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

· 1.’lik Ödülü: 5000 TL (Beşbin Türk Lirası)
· 2.’lik Ödülü: 4000 TL (Dörtbin Türk Lirası)
· 3.’lük Ödülü: 3000 TL (Üçbin Türk Lirası)
· 1. Mansiyon: 2000 TL (İkibin Türk Lirası)
· 2. Mansiyon: 2000 TL (İkibin Türk Lirası)
· 3. Mansiyon: 2000 TL (İkibin Türk Lirası)
· 4. Mansiyon: 2000 TL (İkibin Türk Lirası)
· 5. Mansiyon: 2000 TL (İkibin Türk Lirası)

Yarışma sonucunda, yarışmada en iyi dereceyi alan ilk beş katılımcıya özel ödül olarak Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından “Zeugma Antik Kent Gezisi” armağan edilecektir. Bu ödül, ödül alan katılımcıların ekipler olması durumunda birincilik ödülü kazanan gruptan başlayarak sırayla ödüle layık görülen ilk beş katılımcıya verilecektir.

Jüri, mansiyon bedelini ve sayısını değiştirmek yönündeki hakkını saklı tutar.

XII. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Duyuru Tarihi: 06 Eylül 2019, Cuma
Sorular İçin Son Tarih: 18 Eylül 2019, Çarşamba
Yanıtların Duyurulması: 20 Eylül 2019, Çarşamba
Birinci Aşama Proje Teslim Tarihi: 06 Kasım 2019, Çarşamba
Birinci Aşama Sonuçlarının Açıklanması: 15 Kasım 2019, Cuma
İkinci Aşama Proje Teslim Tarihi: 17 Aralık 2019, Salı

Sonuçlar, ikinci aşama proje teslim tarihinden sonra en geç bir ay içerisinde açıklanacaktır.

XIII. JÜRİ

Danışman Jüri Üyeleri:
Sibel Dalokay Bozer, İstanbul SMD Yönetim Kurulu Başkanı
Durmuş Dilekçi
Emrah Şahan

Jüri Üyeleri:
Yavuz Selim Sepin, Jüri Başkanı
Deniz Aslan
Ayşen Ciravoğlu
Arzu Erdem
Oral Göktaş
Burcu Serdar Köknar
Dilgün Saklar

Yedek Jüri Üyeleri:
Ali Hızıroğlu
Erhan Vural

Raportörler:
Gülriz Demirer
Beril Sarısakal