08.03.2018

Türk Serbest Mimarlar Derneği’nin 30. yılına atfen düzenlenen sergi İstanbul’da
5 Mart - 18 Mart 2018 tarihleri arasında TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy’de sergilenmektedir.

1987 yılında Ankara’da, 2002 yılında İstanbul’da ve 2003 yılında İzmir’de kurulan Serbest Mimarlar
Dernekleri üç dernek olarak faaliyetlerine devam etmektedirler.

Sergi TürkSMD, İstanbulSMD ve İzmirSMD üyeleri tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiş yapılar
aracılığıyla 1987-2017 yılları arasında geçen 30 yıllık dönemde Türk Mimarlığı’nın gelişimi, değişimi ve
dönüşümünü belgelemektedir.

Sergide ayrıca yakın dönem Dünya ve Türk Mimarlığını özetleyen metinler, Türk Serbest Mimarlar
Derneği hakkında yapılan bir röportaj ve derneğin mesleki sorunlara yaklaşımını içeren kamuoyu
duyuruları da yer almaktadır.

Sergi sizi 30 yıllık mesleki bir serüveni izlemeye davet etmektedir.
Seçici Kurul: Tülin Çetin (TürkSMD)
M. Erkan Kaçar (TürkSMD)
Umut İyigün (İSMD)
Arda Beset (İzmirSMD)
Boğaç Alpugan (İzmirSMD)