05.12.2017

Kent ve kentli yararına “alternatif projeler” üreterek toplumun karşısına çıkmanın önemine inanan İstanbul Serbest Mimarlar Derneği’nin, mimarlık öğrencilerini tartışmaya, düşünce üretmeye ve bu süreçlerde etkin olarak rol almaya davet ettiği S.O.S İstanbul yarışmasının yedincisi sonuçlandı.

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin 2005 yılından bu yana mimarlık öğrencileri arasında düzenlediği, İstanbul'un sorunlu alanları üzerine fikirler üretilmesini amaçlayan ve kentin öncelikli konuları üzerine düşünmek için platform açan S.O.S İstanbul Fikir Projesi Yarışması bu sene konu olarak Üsküdar Meydanı’nı ele aldı. Yarışmaya katılımın önceki yıllara oranla yüksek olduğu söylenebilir. Toplamda 55 adet proje değerlendirilmek üzere yarışma jürisi tarafından incelendi. Ancak özellikle yarışmanın amacı ve konusu bağlamında önerilen projelerin konuyu ele alma biçimleri ve üretilen öneriler, jüriyi yeterince tatmin etmemiştir. S.O.S İstanbul yarışmasını diğer yarışmalardan ayıran önemli özelliklerinden biri, tarif edilmiş konu üzerinden kent gündeminde önemli yer tutacak meselelere ilişkin mimarlık öğrencileri tarafından söz söyleme ortamı yaratma çabasıdır. Bu anlamda öneri projelerin özellikle gündem ile ve Üsküdar özelinde kent ile ilişki kurma biçimlerinin ve ortaya koydukları önerilerin yeterince derinleşmeyen yüzeysel bazı düzenlemelerden ibaret olması jüri tarafından olumsuz bulunmuş ve bu duruma bir eleştiri getirmek üzere jüri ödül grubuna proje seçmeme kararı almıştır. Bu bağlamda kentin önemli mekânları ile ilgili doğrudan mimarları ve tasarımcıları ilgilendiren konular ile ilgili öneri üretmek ve ortaya yenilikçi fikirler getirmek gündelik üretimlerin farklı bir tarafında durmaktadır. Kent hafızasının oluşmasına ve hafızanın yeniden yorumlanmasına katkı sağlayacak çalışmaların teşvik edilmesinin önünü açmak ve güncel konularda yeni fikirlerin üretilmesine katkı sağlamak için S.O.S İstanbul Fikir Proje Yarışması önümüzdeki yıllarda da devam edecektir.

Hayriye Sözen’in başkanlığında toplanan Yavuz Selim Sepin, Durmuş Dilekçi, Hakan Demirel, Nurbin Paker, Ervin Garip ve Ceyda Özbilen’den oluşan jüri, 2 Aralık’ta İ.T.Ü.’de yaptığı toplantıda mansiyona layık buldukları 5 projeyi belirlediler. Bu yılki yarışmada ödül toplamda 5 adet olan mansiyonların her birine 2.000 TL olarak belirlendi.

Mansiyonlar
• 12 sıra no.lu 18246 rumuzlu Nurettin Şatır – Ece Çaktı (Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi,)
• 22 sıra no.lu 31074 rumuzlu Mehmet Alpkenan Koska – Cem Ozan Çetintaş – Çağlar Ecem Behram (İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi)
• 25 sıra no.lu 82036 rumuzlu Gizem Temiz – Hazal Akova (Kültür Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi)
• 33 sıra no.lu 35280 rumuzlu Mehmet Kaymaz – Tolga Berker (Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi)
• 49 sıra no.lu 39261 rumuzlu Aslıhan Uzulgan (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Tüm mansiyon kazanan projeleri şu linkten inceleyebilirsiniz. https://www.dropbox.com/sh/bkzsgz7t68kt9pz/AABaEGDd-K80Xj7WIey1yWCda?dl=0 

Ödül Töreni ve Kolokyum 8 Aralık 2017 Cuma saat 16:00-18:00 arasında İTÜ Taşkışla 217 no.lu konferans salonunda yapılacak. Jüri Raporuna şu linkten ulaşabilirsiniz. http://ismd.org.tr/slide/s-o-s-istanbul-fikir-projesi-yarismasi-2017-juri-raporu/

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği, S.O.S İstanbul Fikir Projesi Yarışması gibi, alternatif projeler üretilmesine imkân veren platformlar ve projeler geliştirmeye devam ederek bulunduğu kente fayda sağlayan önemli bir mesleki kurum olarak faaliyetlerine devam etmektedir.