• Üyelerimizin ve mimarlık camiasının estetik değer, mimari eğitim, öğrenme ve uygulama düzeyini yükseltmek
  • Mimarın işlev ve sorumluluklarının toplum tarafından değerlendirilmesi ve anlaşılmasını sağlamak
  • Mimari sorunlara toplumun ilgisinin artmasını sağlamak
  • Üyelerimizin, çevrenin niteliklerini yükseltmeye çalışırken doğal ve kültürel mirasa saygılı olup, onun korunmasına yardımcı olmalarının teşvik etmek
  • Küreselleşen dünya ve Avrupa Birliği ile ilişkiler düzlemindeki temsilinde daha etkin olmak
  • Merkezi ve yerel yönetimlerin karar verme süreçlerine toplum adına katkıda bulunmak