07.06.2016

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof.Dr. Bülent Özer, 7 Haziran 2016 Salı günü vefat etti. Ailesi ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır dileriz.

Bülent Özer Hakkında*
Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Y. Müh. Mimar Bülent Özer İstanbul'da, Kadıköy'de doğmuştur. İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde lisans eğitimini almış; bu Fakülte'de asistanlık yaparak doktorasını vermiş; yabancı misafir profesörlerin yardımcılığını üstlenmiş; burslu (DAAD) ve davetli olarak Berlin ve Viyana Teknik Üniversiteleri'nde çalışmıştır. 1964 yılı sonundan itibaren DGSA'da Mimarlık Tarihi Kürsüsü' nün yönetimiyle görevlendirilen Bülent Özer, iki yıl sonra burada Mesleki Temel Eğitim disiplinini başlatmıştır. Kendisi, 1964-72 yılları arasında İTÜ Teknik Okulu Mimarlık Bölümü'nde de mimarlık ve sanat tarihi derslerinin tümünü okutmuştur.

Çalışmalarını özellikle sanat, mimarlık ve mimar dizaynlama kuramı, metodolojisi ve sistematiği üzerinde yoğunlaştıran Bülent Özer, bu alanlarda üç kitabın, dergi özel sayılarının, içeride ve dışarıda yayımlanmış çok sayıda bilimsel yazının müellifidir. "Rejyonalizm, Üniversalizm ve Çağdaş Mimarimiz Üzerine Bir deneme" (İTÜ Mim. Fak. Yayını) başlıklı doktora tezi mimarimizin son yüz elli yıllık geçmişini ilk defa bilimsel bir anlayışla uluslararası norm ve kriterlere dayanarak ele alıp incelemiş, sistematize etmiş, böylece başkalarınca da hâlâ izlenip uygulanan bir görüş, yöntem ve terminolojinin öncüsü olmuştur. Öte yandan, 1961 yılında yayımlamaya başladığı "Mimarlık ve Sanat" dergisi ile bu alanda yeni ve çağdaş bir anlayışın yeşermesini sağlamış; bunu Mimarlık Dergisi yayın komitesindeki çalışmalarıyla Yapı Dergisi'nde 1973'den bu yana süregelen yayın kurulu üyeliği izlemiştir.

Bülent Özer yurt içinde ve dışında birçok seminer, sempozyum ve kongreye katılmış, bunlardan bazılarını bizzat düzenlemiş; dışarıda çağrılı olarak başta Almanya, Avusturya, Fransa, İsviçre, İtalya gelmek üzere, çeşitli ülkelerde ders ve konferanslar vermiş; muhtelif ulusal ve uluslararası ödüllendirme jürilerinde üyelik yapmış; yurt içinde ve dışında, kültürel amaçlı birtakım kuruluş, vakıf, dernek, kurul ve komitelerde de, başkanlık dahil, çeşitli görevler üstlenmiştir.

Özer, Avusturya Cumhurbaşkanlığı' nın 1. sınıf Bilim ve Sanat; Federal Almanya Cumhurbaşkanlığı nın 1. sınıf Liyâkat; Fransa Cumhurbaşkanlığı'nın Legion d'Honneur; İtalya Cumhurbaşkanlığı' nın "Cavaliere Ufficiale" Liyâkat; Fransa Milli Eğitim Bakanlıği nın "Palmes Academiques", ve yine bu ülkenin Kültür Bakanlığı' nın "Arts et Lettres" nişanları ile bunlara bağlı ünvanlara sahiptir.

* Kaynak: http://www.bulentozer.info/