07.10.2015

TSMD üyesi Ali Cem Aslantaş’ın girişimleri ile “Müellif” kelimesinin mimarlar için önemli olan anlamı TDK sözlüğünde yer buldu.

Türk Serbest Mimarlar Derneği üyesi Mimar Ali Cem Aslantaş, mimarlık ve mimarlar adına önemli bir düzenlemenin hayata geçirilmesini sağlamıştır.

Ali Cem Aslantaş’ın, mevcuttaki sözlük anlamı “yazar” olan “müellif” kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğündeki tanımına yönelik TDK’ya başvurması sonucu, sözlük anlamı mimarların lehine yeniden düzenlenmiştir. Aslantaş, TDK’ya yazdığı dilekçede, “Eser Sahibi” tanımının “Müellif” kelimesi ile eş anlam taşıyıp taşımadığı, taşıyorsa sözlüklere eklenip, eklenemeyeceği konusunu kurumun görüşlerine sunmuştur.

TDK’dan gelen cevap doğrultusunda, “Müellif” kelimesiyle ilgili bir düzenleme yapılacağı, bu düzenlemenin 2016 yılında çıkarılması tasarlanan Türkçe Sözlük’ün 12. baskısına dahil edileceği kararı bildirilmiştir. Kelimenin düzenlemesi yapılmış yeni hali aşağıda yer almakta olup, ikinci maddede verilen anlamın daha açık verilebilmesi için “proje müellifi” şeklinde yeni oluşturulacak bir madde başlığına gönderme yapılması da düşünülmüştür. Konuya yönelik TDK’dan gelen cevap yazısı ekte bilginize sunulmaktadır.

müellif: 1) Kitap, makale vb. yazan kimse, yazar. 2) mim. Mimari proje tasarımı yapan kimse -> proje müellifi

Üyemizin sebep olduğu bu değişikliğin, mimarların özellikle telif hakları konusu başta olmak üzere karşılaştıkları hukuki sorunları ve mimari proje süreçlerindeki çelişkileri ortadan kaldıracağına inanıyoruz.

Ali Cem Aslantaş’ı mimarlık adına göstermiş olduğu çabadan ötürü tebrik ediyor, bu ve benzeri olumlu düzenlemelerin örnek teşkil etmesini umuyoruz.

Saygılarımızla,
TSMD Yönetim Kurulu