07.10.2015

5 Ekim 2015 tarihinde “Mimarlık, Bina ve İklim” teması ile Uluslararası Mimarlar Birliği’ne (UIA) bağlı 124 ülkede kutlanan Dünya Mimarlık Günü vesilesi ile İstanbul Serbest Mimarlar Derneği nitelikli mimarlığın önemine dair bir bildiri yayınladı.

Tüm dünyada etkileri her geçen gün daha fazla hissedilen iklim değişikliğinin olumsuz koşullarının ortaya çıkmasında yanlış ve hızlı kentleşmenin en önemli neden olduğunun altını çizmek gerekir. Nitelikli mimarlık ürünleri yaratma gayretinde olan İstanbul Serbest Mimarlar Derneği üyelerimiz ve diğer meslektaşlarımızın bu çabalarının arkasında yeterli ve iyi planlanmış altyapıya sahip kentler, doğru yapılaşma prensipleri ve bu prensipleri her koşulda uygulayacak idarelerin ve yöneticilerin var olması gereklidir.

Sadece iyi tasarlanmış yapılarla doğru bir kentleşme elde etmek mümkün değildir ve kentlerin planlamasında idarecilerin meslektaşlarımızın bilgi ve deneyimlerinden yararlanmalarını her aşamada beklemekteyiz. Yaşadığımız kentle ilgili alınacak her türlü planlama ve tasarım kararında, süreçlerin başında ölçeği ne olursa olsun, konunun uzmanı olarak da gerek İstanbul Serbest Mimarlar Derneği üyelerinin gerekse diğer meslektaşlarımızın karar verici idareler talep ettikçe, tüm bilgi birikimlerini tecrübelerini paylaşmaktan kaçınmayacaklarına eminiz.

Ne mutlu ki, gelişen teknoloji ve artan duyarlılık ile meslektaşlarımız ve işverenlerimiz, çevresel zararları çok daha azaltılmış, sürdürülebilir enerji prensipleri ile tasarlanmış yapılar tasarlamak ve inşa etmektedir. Lakin kentlerimizin de bu prensipler doğrultusunda çok daha üst ölçekten ele alınmasında büyük fayda olduğunun bir kez daha altını çizerek, belediyelerimize ve kentlerimizin planlanmasındaki sorumluluğu olan tüm yetkililere hızlı ve yanlış yapılaşmış kentlerin sadece iklime değil sosyal dokuya ve ekonomiye de büyük zarar vereceğini hatırlatmak isteriz.

Daha iyi kentler için daha iyi mimarlığın yanı sıra, tutarlı ve doğru kentleşme politikaları gerektiğine inanan İstanbul Serbest Mimarlar Derneği yönetim kurulu, tüm meslektaşların Dünya Mimarlık Günü’nü kutlar.

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği