İstanbul Serbest Mimarlar Derneği’nden Mimarlık ve Sinema Buluşması

İlki 11 Ocak 2016’ta müzik konusunda Salt Galata’da gerçekleşen “Mimarlık Ve…” buluşma-larının ikincisi bu kez, 11 Nisan Pazartesi günü “İstanbulSMD ve Kalebodur’la Pazartesi Buluşmaları - Mimarlık ve Sinema“ başlığı altında gerçekleşiyor. Kalebodur’un desteği ile düzenlenecek olan “Mimarlık Ve…” adı altındaki paneller serisi ile İstanbulSMD, mimarlık dışındaki alanlarda çalışanlarla mimarlığı ve kentleşmeyi bir arada tartışmaya açıyor.

Mimarlık ve Sinema buluşmasına Kadir Has Üniversitesi, Radyo, Sinema ve Televizyon Bö-lüm Başkanı Doç. Dr. Melis Behlil ve yönetmen-senarist, Yeşim Ustaoğlu’nun konuşmacı olarak katılacak. Panelde, mekânsal ve zamansal algıların sinemaya etkisi, kentin dili ve kül-türel değerlerin mimari açılımla sinema üzerinden değerlendirilmesi hedefleniyor.

İki saate yakın sürecek, herkese açık ve ücretsiz olacak “İstanbulSMD ve Kalebodur’la Pazartesi Buluşmaları” adlı konuşmalar serisinde, ilerleyen aylarda da beden, edebiyat, medya, ekonomi pencerelerinden mimarlığa bakılacak. Bu panellerde katılımcı konukların çağdaş mimarlık ve kent hayatı üzerine kişisel deneyimleri ve gözlemleri izleyicilerle pay-laşılacak.

”Mimarlık ve Sinema” paneli 11 Nisan Pazartesi günü saat 19:00-20:30 arasında Salt Gala-ta’da ücretsiz izlenebilir.


Salt Galata
19:00 / 11-04-2016