Mutlu Çilingiroğlu

Küçükçekmece Belediyesi Yeni Hizmet Binası, belediyenin artan mekan ihtiyacı sonrasında yeni bir yerde yeni bir anlayışla tasarlanmıştır. Kamusal işlevi nedeniyle bu yeni binanın gelişmekte olan bir bölgede ve o bölgeyi dönüştürebilecek potansiyelde olması öngörülmüş, ilçe genelinde de ortaya koyduğu ‘yeni kavramlar’ ile hizmet sunduğu kamuya öncü ve örnek olan anlayışla sürece başlanmıştır.

Uluslararası ölçeğin getirdiği doğal kaynakların akıllıca kullanımı ilkesi çerçevesinde sürdürülebilirlik bilincini kamuya daha kolay aktarabilmek için yeni yapılacak binanın ‘yeşil bina’ özelliklerini içermesi istendi. Bu projede BREEAM-Bespoke kriterleri kullanıldı.

Türkiye’nin ilk BREEAM sertifikalı kamu binası olan bu projenin, insanların maksimum konfor ve güvenlikle ve çevre duyarlılığı ile çalışması için birçok yenilikçi çözümler getirilmesi öngörüldü.

Binanın ‘yeşil bina’ adını almasını sağlayan temel özellikleri; yüksek oranda pasif iklimlendirme ve doğal aydınlatma imkânı sağlayan çift cephe sistemi, ekonomik su kullanımı, geri-dönüşebilir malzeme seçimleri, yeşil çatı ve uyumlu ortam bitkileri tercihleridir. Tüm bu sürdürülebilir öğelerin genel mimari form ve işlev anlayışı dâhilinde bir bütünün parçaları şeklinde işlenmiş olması, son ürünü eklektik bir yapıdan çok daha tutarlı bir örnek yapı haline getirmiştir.

Binanın dış yüzeyi tamamen şeffaf ve eğrisel olarak tasarlanmıştır. Eğimli arazide yer almasından ötürü üç ayrı kotta üç ayrı girişi bulunan yeni belediye binasının dış yüzeyinin tamamen şeffaf olması, kamu kurumunun çalışmasındaki ‘şeffaflık’ anlayışına doğrudan referans vermekte, aynı zamanda da vatandaşların kamu yapısına girmek istemelerini teşvik etmektedir. Bu şeffaf kabuktan görünen iç mekanlar yüksek, ferah, aydınlık ve sevimli, aynı zamanda da çağdaş ve kaliteli bir izlenim vermeyi sağlayacaktır.