06.03.2014
yapi.com.tr
http://www.yapi.com.tr/haberler/sanat-emlak-piyasasi-ve-rantini-ateslemek-icin-kullaniliyor_115944.html

İstanbulSMD’nin toplantısında konuşan mimar ve sanat eleştirmeni Ali Artun, sanat ve emlak arasındaki öteden beri süregelen bağları anlatırken, gayrimenkul yatırımcılarının sanatı bir pazarlama aracı olarak kullanış biçimlerine dikkat çekti. İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İstanbulSMD) tarafından Kalebodur’un katkılarıyla düzenlenen “Mimarlar Bu Ay Neyi Konuşuyor” başlıklı toplantılarının bu ayki konuğumimar ve sanat eleştirmeni Ali Artun, sanat ve emlak arasında var olan ilginç bağlantıya dikkat çekerek, gayrimenkul yatırımcılarının sanatı bir pazarlama aracı olarak kullanış biçimini anlattı. Artun, sanatın araçsallaştırılmasının sanatın anlamını da değiştirdiğini vurguladı.

Müzecilik de artık anlam değiştirdi

Sanat ve emlak ilişkisinin belirginleşmesinin İkinci Dünya Savaşı sonrasında New York’ta başladığını ve dönemin ekonomik gelişimi içinde önemli bir yer tutan inşaat ve emlak piyasasının sanatın itici gücü olduğunu anlatan Ali Artun, ancak İstanbul’da bunun tam tersinin yaşandığını ve sanatın emlak piyasasını ve rantını ateşlemek için kullanıldığını örnekleriyle anlattı. Bu bağlamda sanatın ve sanatın sergilenme alanı olan müzeciliğin de artık anlam değiştirdiğini vurgulayan Artun, en uç örnek olarak da Dubai örneğini gösterdi.

İstanbul’da 400 bin konut fazlası var

Konutların artık ihtiyaç nedeniyle yapılmadığını ve bu yüzden, sadece İstanbul’da 400 bin konut fazlası olduğunu söylen Artun’a göre, sanat, emlak ve AVM’leri birleştiren kavram “lüks”. Öte yandan düşük semtlerin kentsel dönüşümünde de sanatın aracı olarak kullanıldığını anlatan Argun, sanatın kentsel arsa üretiminde bir nevi aracı olarak görüldüğünü söyledi. Artun konuşmasında özel bankacılık ve sanat arasındaki ilişkiye de dikkat çekti ve sanat eserlerinin hisselerinin satılarak bir sanat borsası ve bankacılığı oluşturduğunu açıkladı.