06.03.2014
arkitera.com
http://www.arkitera.com/haber/19307/mimari-yapinin-ozgunlugune-kim-nasil-karar-verir_

İstanbul SMD 8 Eylül 2013 Resmi Gazetede yayınlanan 3194 sayılı İmar Kanunu “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 5. Maddesinde yapılan değişiklik ile ilgili yazılı bir açıklamada bulundu.

İstanbul SMD yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yapılan yönetmelik değişimi ile yapıların Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen bir kurul tarafından “özgün”lüğünün ve eser olup olmayışının belirlenecek oluşuna, ayrıca mimarın fikri mülkiyet haklarına yapılacak olan müdahelelere ve beraberinde “kamu yararı” adı altında belirsizce kendisinden alınabilecek miras haklarına vurgu yapıyor.