06.03.2014
konuthaberleri.com
http://www.konuthaberleri.com/mimari-yapinin-ozgunlugune-kim-nasil-karar-verir.html

İstanbul SMD yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yapılan yönetmelik değişimi ile yapıların Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen bir kurul tarafından “özgün”lüğünün ve eser olup olmayışının belirlenecek oluşuna, ayrıca mimarın fikri mülkiyet haklarına yapılacak olan müdahelelere ve beraberinde “kamu yararı” adı altında belirsizce kendisinden alınabilecek miras haklarına vurgu yapıyor.