06.03.2014
arkitera.com
http://www.arkitera.com/haber/19322/her-avm-ye-bir-sanat-galerisi

Sanat ve emlak ilişkisinin belirginleşmesinin 2. Dünya Savaşı sonrasında New York’ta başladığını ve dönemin ekonomik gelişimi içinde önemli bir yer tutan inşaat ve emlak piyasasının sanatın itici gücü olduğunu anlatan Ali Artun, ancak İstanbul’da bunun tam tersinin yaşandığını ve sanatın emlak piyasasını ve rantını ateşlemek için kullanıldığını örnekleriyle anlattı. Bu bağlamda sanatın ve sanatın sergilenme alanı olan müzeciliğin de artık anlam değiştirdiğini vurgulayan Artun, en uç örnek olarak da Dubai örneğini gösterdi.