13.02.2014

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İstanbulSMD) tarafından Kalebodur’un katkılarıyla düzenlenen “Mimarlar Bu Ay Neyi Konuşuyor” başlıklı toplantıların bu ay iki konuğu vardı: Tavit Köletavitoğlu ve Mustafa Sönmez. Her iki konuşmacı da İstanbul’da son on yıl içinde kentsel rantın nasıl oluştuğunu, kimler tarafından paylaşıldığını anlatarak, bu rantın kente karşı işlenen suçlar yumağında oluştuğunu vurguladılar.

Mustafa Sönmez konuşmasını 1970’lerin Türkiye’sinden bugüne değişen ekonomi politikalarının ışığında anlatarak, inşaat sektörünün gelişimini ve nedenlerini anlattı.  İnşaat sektörünün Türkiye ihracatındaki payının yüzde 7 civarı gibi düşük bir seviyede olduğunu vurgulayan Sönmez, bu sektöre aşırı yüklenmenin sanayi sektörünü olumsuz etkilediğini ve sanayi yatırımının ihmal edildiğinin söyledi. Sönmez,  mevcut kentleşme ve inşaat politikalarının bu şekliyle sürüp gitmesinin ekonomik büyüme açısından da mümkün olmadığını, bu nedenle kentin bir an önce onarılmasının ve kentsel rantın kamusallaşmasının gerektiğini söyledi.

Tavit Köletavitoğlu ise konuşmasında kentsel rantın, kente karşı işlenmiş suçlar yumağında oluştuğunu söyleyerek, rantın paydaşlarını analiz etti. Şu andaki çılgın projelerin,  beş yıl boyunca,  500’ün üzerinde farklı bilim alanlarından uzmanların emek harcayarak hazırladığı ve belediye meclisinde oybirliğiyle kabul edilmiş olan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı‘nda yer bile almadığını vurguladı. Kentsel rantın denetlenebilir olmasının önemine dikkat çeken Köletavitoğlu ayrıca yasaların anlaşılır ve uygulanabilir kılınmasının gerekli olduğunu belirtti ve İstanbul’un parsel bazında mevzi planlarla değil bütünsel planlarla düzenlenmesi gerektiğini söyledi.