07.05.2015

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği’nin 2005 yılından beri mimarlık öğrencileri arasında düzenlediği ve İstanbul’un sorunlu alanları üzerine fikirler üretilmesine aracı olduğu SOS İstanbul Fikir Projesi Yarışması’nın bu seneki konusu Haydarpaşa ve çevresi olarak belirlendi.

Toplumun karşısına güçlü, anlaşılır, çağdaş; kent ve kentli yararına “alternatif projeler” ile çıkmanın önemine inanan bir sivil toplum kuruluşu olarak İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İstanbulSMD), kurulduğu günden beri bu alternatifleri üretmek ve tartışmak için platformlar ve araçlar yaratıyor. Bunların en önemlilerinden biri ise eğitimini sürdürmekte olan mimarlık öğrencilerinin tartışmaya davet edildiği, İstanbul’un sorunlu bölgelerine dair fikirler üretilmek üzere mimarlık öğrencileri arasında düzenlenen SOS İstanbul Fikir Projesi Yarışmaları’dır.

SOS İstanbul Yarışması konuları bugüne kadar İstanbul’un çözüm bekleyen sorunlu alanlarından seçildi. 2005’te yapılan ilk SOS yarışmasının konusu, “İstanbul Liman Bölgelerinin Dönüştürme Sürecinde Alternatif Öneriler” olarak belirlenmişti. SOS 2007, AVM’lerin İstanbul’a damgasını vurduğu bir sürece denk geldi. Yarışma konusu, “AKM Nasıl Yenilenebilir” olarak belirlendi. SOS 2010’un konusu, Küçüksu ve çevresinin işlevlendirilmesiydi. 2011 yılındaki SOS’un konusu ise, Kuşdili Çayırı ve çevresinin yeniden işlevlendirilmesi oldu. Anakent Belediyesi’nin boş alan olarak gördüğü, Kadıköy Kuşdili parkına AVM önerisi üzerine mimarlık öğrencileri Kurbağalıdere vadisinin İstanbul kenti içindeki önemini sorgulayan projeler gerçekleştirdiler. 2013 yılında ise, sadece İstanbul değil tüm Türkiye için çok önemli gelişmelerin yaşandığı Taksim bölgesinin geleceğine dair fikirlerin üretilmesi için “Taksim Bölgesi için Alternatif Öneriler” konulu yarışma düzenlendi.

2015 SOS İstanbul Yarışması’nın konusu ise yoğun bir kentsel dönüşüm hareketine maruz kalan Kadıköy ile Üsküdar’ın arasında yer alan ve İstanbul kıyı bantı içindeki en önemli alanlardan biri olan Haydarpaşa limanı ve gar bölgesi olarak belirlendi. Bugüne dek bu alan için pek çok proje üretilmiş olmasına rağmen henüz bu bölgenin nasıl ve hangi amaçlarla kullanılacağını kesinleştiren bir projeye karar verilmemiş olması, Haydarpaşa üzerinde düşünmek ve yeni fikirler üretmek için önemli bir fırsat sunuyor.

Yarışma iki bölgeden oluşuyor. Bunlardan birincisi Harem’den Mühürdar’a kadar uzanan sahil şeridinde yer alan Harem otobüs terminali, arabalı vapur iskelesi, liman işletmeleri, Haydarpaşa Garı ve arkası, Kadıköy meydanı ve Mühürdar Parkı’nı kapsıyor. İkinci alternatif alan ise Haydarpaşa Garı ve arkasında yer alan bölgeyi, Ayrılık Çeşmesi Marmaray istasyonuna kadar içeriyor.

Toplumda demokrasi anlayışının yerleşmesi açısından son derece değerli olan eylemlerin yeni fikirler ve projelerle zenginleşmesi gerektiğine inan İstanbulSMD, alternatifler üreterek, tartışarak uygar ve aydın olmanın öncüsü ve örneği olan gençleri, son zamanlarda çok önemli tartışmaların yaşandığı kamusal alan ve mekân konularında mesleki fikirlerini yansıtabilecekleri 2015 SOS İstanbul Fikir Projesi yarışmasına davet ediyor.

Bu yarışmaya Türkiye ve KKTC’deki tüm üniversitelerden öğrenciler katılabilecek. Birincilik ödülü ise 5.000TL ve ayrıca 3.000 Euro bedelli Interrail Avrupa gezisi olan yarışmada toplam 29.000TL’lık ödül verilecek. Projelerin 27 Ekim tarihinde teslim edileceği yarışmada, dereceye girenlerin ürünleri bir sergi ve kolokyumla kamuoyuna sunulacak. Yarışmanın jürisi ise Bünyamin Derman, Yavuz Selim Sepin, Alişan Çırakoğlu, Sibel Dalokay Bozer, Hakan Demirel, Yılmaz Kuyumcu ve Mehmet Ocakçı’dan oluşuyor.