13.11.2013

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İstanbulSMD) tarafından Kalebodur desteği ile Kaleseramik Binası, İbrahim Bodur konferans salonunda yıl boyunca düzenlenmesi planlanan “Mimarlar Bu Ay Neyi Konuşuyor” başlıklı toplantıların bu ayki konuğu Prof. Dr. İlhan Tekeli oldu. Açılış konuşmasını yapan İstanbulSMD Başkanı Ersen Gürsel, siyaset ve ekonominin fiziksel planlama üzerindeki etkileri konusunda Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin çalışmalarının herkese ışık tuttuğunu söyledi.

Tekeli konuşmasında günümüzde siyasetçilerin ve TOKİ gibi aşırı güçlendirilmiş kamu ajanlarının ve Gayri Menkul Yatırım Ortaklıklarının sürekli olarak topluma karşı yaptıkları emrivakilerin İstanbul’un nereye doğru evrildiği konusunda yarattığı büyük belirsizlik oluşturduğunu vurguladı ve bu durumun mimarlar ve şehir plancıları çevrelerinde büyük kaygılar yarattığını söyledi. Prof. Dr. İlhan Tekeli, Türkiye’de yapı sektörünün gelişme aşamasına ve Türkiye’de halkın demokrasi talepleriyle uyumlu yeni bir planlama biçimi ve bunu başarılı kılacak örgütlenme biçimi konusunda geliştirdiği önerileri anlattı. Tekeli, önerilen sistemin uygulanmasında en önemli engelin Türkiye’de ki otoriter siyaset ve özellikle merkezin yerelliklere emrivaki yapmayı bir hak gibi görmesi olduğunu belirtti. Planlamanın temelinde demokrasi olgusunun yattığının altını çizen İlhan Tekeli, demokrasinin yeşerdiği en önemli alanların da yerel yönetimler olduğunu söyledi. Prof. Tekeli’ye göre, “Katılımcılık” çok önemli bir insan hakkı. Tekeli, Türkiye’de çok partili döneme geçilmeden önce demokrasiye geçilmemiş olmasının, günümüzde yaşanan demokratikleşme sorunlarının en önemli nedeni olduğunu da konuşmasında vurguladı.